Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal

Tartalomjegyzék

Gyakran Ismételt Kérdések (GY.I.K.)

GYAKRAN ISMÉTELT KÉRDÉSEK (GY.I.K.)

 

 

Az előző idegenrendészeti törvény (a harmadik országbeliek beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény – Harmtv.) alapján kiállított engedélyek érvényessége és az engedély hosszabbítása

 

1.Ha a tartózkodási engedélyem a rajta szereplő érvényességi idő szerint 2024. január 1. és február 29. között jár le, meddig tartózkodhatok vele jogszerűen Magyarországon?

 

Ha Önnek 2024. január 1. és 2024. február 29. között jár le a tartózkodási engedélye, annak érvényessége a törvény alapján 2024. április 30-ig meghosszabbodik, tehát úgy kell tekinteni, mintha eredetileg is 2024. április 30-i érvényességi idővel lett volna kiállítva.

 

2.Érvényes jövedelemszerzés célú tartózkodási engedéllyel rendelkezem, azonban ilyen tartózkodási cél az új törvényben nem szerepel. Ha továbbra is Magyarországon szeretnék tartózkodni, mit tehetek?

 

A harmadik országbeli állampolgárok beutazására és tartózkodására vonatkozó általános szabályokról szóló 2023. évi XC. törvény (a továbbiakban: Btátv.) alapján külföldi kizárólag a törvényben szereplő célból, jogcímen, ideig és feltételek teljesülése esetén tartózkodhat Magyarországon. A Btátv. alapján azon harmadik országbeli állampolgárok, akik a korábbi törvény alapján jövedelemszerzés céljából kiállított tartózkodási engedéllyel rendelkeznek, vendég-önfoglalkoztatás céljából terjeszthetnek elő tartózkodási engedély kiadása iránti kérelmet, amennyiben Magyarország területén 180 napon belül 90 napot meghaladóan kívánnak tartózkodni. A kérelmet legkésőbb a jövedelemszerzés célú tartózkodási engedélyének lejárta előtt 45 nappal nyújthatja be. A tartózkodási engedély iránti kérelem késedelmes benyújtása okán igazolási kérelmet a tartózkodási engedély érvényességi idején túl előterjeszteni nem lehet.

 

3.Érvényes munkavállalás célú tartózkodási engedéllyel rendelkezem, azonban ilyen tartózkodási cél az új törvényben nem szerepel. Ha továbbra is Magyarországon szeretnék tartózkodni, mit tehetek?

 

A harmadik országbeli állampolgárok beutazására és tartózkodására vonatkozó általános szabályokról szóló 2023. évi XC. törvény (a továbbiakban: Btátv.) alapján külföldi kizárólag a törvényben szereplő célból, jogcímen, ideig és feltételek teljesülése esetén tartózkodhat Magyarországon. A Btátv. alapján azon harmadik országbeli állampolgárok, akik a korábbi törvény alapján munkavállalás céljából kiállított tartózkodási engedéllyel rendelkeznek, a Btátv. szerinti munkavégzésre jogosító jogcímek valamelyikén (foglalkoztatási célú tartózkodási engedély, vendégmunkás-tartózkodási engedély, Magyar Kártya, EU Kék Kártya, Nemzeti Kártya, illetve  összevont kérelmezési eljárásban kiállítható családi együttélés biztosítása célú tartózkodási engedély) terjeszthetnek elő tartózkodási engedély kiadása iránti kérelmet, amennyiben Magyarország területén 180 napon belül 90 napot meghaladóan kívánnak tartózkodni. Ezen jogcímek közül Önnek azt kell kérelmeznie, amelyik típusú engedélyre vonatkozó feltételek az Ön foglalkoztatása, az Ön munkaköre, illetve az Ön állampolgársága alapján fennállnak. A kérelmet legkésőbb a munkavállalás célú tartózkodási engedélyének lejárta előtt 45 nappal nyújthatja be. A tartózkodási engedély iránti kérelem késedelmes benyújtása okán igazolási kérelmet a tartózkodási engedély érvényességi idején túl előterjeszteni nem lehet. Amennyiben a foglalkoztatási feltételeiben (munkakör, vagy munkavégzési hely, vagy foglalkoztató) történik változás, akkor a céljának megfelelő tartózkodási engedély kiadása iránti kérelmet a tartózkodási engedély érvényességi ideje alatt bármikor benyújthatja.

 

4.Érvényes egyéb célú tartózkodási engedéllyel rendelkezem, azonban ilyen tartózkodási cél az új törvényben nem szerepel. Ha továbbra is Magyarországon szeretnék tartózkodni, mit tehetek?

 

A harmadik országbeli állampolgárok beutazására és tartózkodására vonatkozó általános szabályokról szóló 2023. évi XC. törvény (a továbbiakban: Btátv.) alapján külföldi kizárólag a törvényben szereplő célból, jogcímen, ideig és feltételek teljesülése esetén tartózkodhat Magyarországon. A Btátv. alapján azon harmadik országbeli állampolgárok, akik korábban egyéb célból kiállított tartózkodási engedéllyel rendelkeztek kizárólag a Btátv-ben felsorolt tartózkodási célokból terjeszthetnek elő tartózkodási engedély iránti kérelmet, amennyiben Magyarország területén 180 napon belül 90 napot meghaladóan kívánnak tartózkodni. Azon esetben, ha a törvényben feltüntetett tartózkodási célok egyikének sem feleltethető meg a kérelmező tervezett magyarországi tartózkodási célja, akkor részére nem állítható ki tartózkodási engedély. Magyarország területén az egyéb célú tartózkodási engedélyen szereplő érvényességi idő végéig tartózkodhat.

 

Vendég-önfoglalkoztatás célú tartózkodási engedély

 

5.Vendég-önfoglalkoztatás célú tartózkodási engedélyem birtokában hol és hogyan tudok eleget tenni a rendszeres jelentkezési kötelezettségemnek?

 

A vendég-önfoglalkoztatás célú tartózkodási engedéllyel rendelkező harmadik országbeli állampolgár az idegenrendészeti hatóság által meghatározott rendszeres jelentkezési kötelezettségének az idegenrendészeti ügyindítási felületen keresztül (Enter Hungary), erre a célra rendszeresített nyilatkozat kitöltésével és megküldésével tesz eleget.

 

6.Mit tehetek abban az esetben, ha birtokomban lévő, érvényes vendég-önfoglalkoztatás célú, foglalkoztatási célú vagy vendégmunkás-tartózkodási engedéllyel kimerítem a törvény által biztosított maximális 3 éves tartózkodási időt, és továbbra is szeretnék Magyarországon tartózkodni?

 

Amennyiben Ön olyan érvényes, meghosszabbított vendég-önfoglalkoztatás célú, foglalkoztatási célú, vagy vendégmunkás-tartózkodási engedéllyel rendelkezik, mellyel a törvény által maximálisan engedett 3 év tartózkodási idő lejárna, úgy a korábbi tartózkodási engedélyével megegyező célból tartózkodási engedély kiadása iránti kérelmet terjeszthet elő Magyarországon. A kérelmet a tartózkodási engedély érvényességi idejének lejártát megelőzően legfeljebb 40 nappal nyújthatja be.

 

 

Beruházás megvalósítása céljából kiállított munkavállalási célú tartózkodási engedély

 

7.A beruházás megvalósítása céljából kiállított munkavállalási célú tartózkodási engedély tekintetében ki lehet beruházó?

 

A beruházó a beruházás megvalósításának megrendelője, költségeinek viselője, és az, aki a külgazdasági ügyekért felelős miniszterrel beruházás megvalósítása érdekében megállapodást, szerződést köt vagy a támogatási ajánlatát elfogadja.

 

8.A beruházás megvalósítása céljából kiállított munkavállalási célú tartózkodási engedély tekintetében mit jelent a beruházás megvalósítása?

 

Az építtető, illetve közreműködő fővállalkozó kivitelező és a harmadik országbeli állampolgárok magyarországi foglalkoztatásáért felelős miniszter jóváhagyása esetén az alvállalkozó kivitelező által megvalósuló beruházás előkészítése, kivitelezése, használatbavétele, üzemeltetésének beindítása.

 

9.A beruházás megvalósítása céljából kiállított munkavállalási célú tartózkodási engedély tekintetében mi a beruházásra vonatkozó megállapodás?

 

A Kormány nevében eljáró külgazdasági ügyekért felelős miniszterrel a beruházás megvalósítása érdekében kötött együttműködési megállapodás, amelyben a beruházó kifejezi beruházási szándékát, míg a Kormány nevében eljáró külgazdasági ügyekért felelős miniszter kifejezi azon szándékát, hogy a beruházás megvalósítása esetén együttműködik a beruházóval.

 

10.Mi az előzetes csoportos munkavállalási jóváhagyás?

 

Az előzetes csoportos munkavállalási jóváhagyás beruházás megvalósítása céljából kiállított munkavállalási célú tartózkodási engedélyezési eljárást megelőzően a beruházás megvalósítása érdekében, meghatározott időtartamra és meghatározott számú vendégmunkás alkalmazására vonatkozó hatósági ígérvény. Az előzetes csoportos munkavállalási jóváhagyás kiadása a nemzetgazdasági miniszter hatáskörébe tartozó eljárás.

 

Foglalkoztatási célú tartózkodási engedély

 

11.Hol található a lista azokról a foglalkozásokról, amelyek esetében nem adható ki foglalkoztatási célú tartózkodási engedély?

 

A jogszabály lehetőséget biztosít a foglalkoztatáspolitikáért felelős miniszter részére azon foglalkozások körének meghatározására, amely munkakörök esetén a harmadik országbeli állampolgár részére foglalkoztatási célú tartózkodási engedély állítható ki. Ez idáig erre vonatkozóan közlemény nem került kibocsátásra.

 

12.Hol található a lista azon állampolgárokról, akik foglalkoztatási célú tartózkodási engedélyt kaphatnak?

 

A jogszabály lehetőséget biztosít a harmadik országbeli állampolgárok magyarországi foglalkoztatásáért felelős miniszternek, hogy a Védelmi Tanács jóváhagyásával kiadott rendeletben meghatározza, hogy mely harmadik ország állampolgára kaphat foglalkoztatási célú tartózkodási engedélyt. Ez idáig ilyen rendelet kiadására nem került sor.

 

13.A foglalkoztatási célú tartózkodási engedély meghosszabbítható-e 3 év után, ennek menete miként alakul?

 

Azon esetben, ha a harmadik országbeli állampolgár törvény által engedett, meghosszabbítással együtt számított maximális tartózkodási időt (3 év) követően is szeretne foglalkoztatás céljából Magyarországon tartózkodni, akkor a foglalkoztatási célú tartózkodási engedély érvényességi idejének letelte előtt legfeljebb 40 nappal ismételten tartózkodási engedély kiadása iránti kérelmet nyújthat be Magyarországon, de kizárólag foglalkoztatási célból.

 

 

14. Vendégmunkás-tartózkodási engedély

 

1.Mely országok állampolgárai részére állítható ki vendégmunkás-tartózkodási engedély?

 

A 180/2024 (VII. 8.) Korm. rendelet 1. melléklete határozza meg azon harmadik országok listáját, amelyek állampolgára Magyarországon a harmadik országbeli állampolgárok beutazására és tartózkodására vonatkozó általános szabályokról szóló 2023. évi XC. törvény 30. § (1) bekezdés c) pontja alapján vendégmunkás-tartózkodási engedéllyel foglalkoztatható.

Az 1. számú melléklet az alábbi országokat sorolja fel:

1. Fülöp-szigetek

2. Indonéz Köztársaság

3. Kazah Köztársaság

4. Mongólia

5. Vietnámi Szocialista Köztársaság

6. Brazil Szövetségi Köztársaság

7. Georgia

8. Kirgiz Köztársaság

9. Venezuelai Bolivári Köztársaság

10. Kolumbiai Köztársaság

 

15.A középfokú végzettségű külföldi állampolgárokra melyik munkavállalásra jogosító engedély típus alkalmazható?

 

Azon tartózkodási engedély típusok alkalmazhatóak középfokú végzettségű külföldi állampolgárokra, melyek kiállításhoz nem szükséges felsőfokú végzettség vagy felsőfokú szakmai képesítés. Ilyen típusú tartózkodási engedélyek: a szezonális munkavállalási célú, a beruházás megvalósítása céljából kiállított munkavállalási célú, a foglalkoztatási célú és a vendégmunkás-tartózkodási engedély.

 

Magyar Kártya

 

16.Magyar Kártya iránti kérelem benyújtásakor az előadóművészek, hivatásos sportolók és edzők valamint a mozgókép szakmai hatóság által, a mozgóképről szóló törvény által nyilvántartásba vett filmgyártó vállalkozásnál tényleges munkát végző harmadik országbeli állampolgár esetében nem kell igazolni a felsőfokú szakmai képesítést?

 

A hatályos jogszabályok alapján a Magyar Kártya kiállítása összevont kérelmezési eljárásban történik, mely során a kérdésben jelzett ügyféli kör tekintetében felsőfokú szakmai képzettséget igazoló dokumentum előterjesztése nem szükséges.

 

EU Kék Kártya

 

17.Mit jelent a magas szintű képzettség az EU Kék Kártya esetében? BA vagy MA felsőfokú képesítést?

 

A magas szintű képzettséget a felsőoktatásban szerzett oklevél, illetve diploma tanúsítja.

 

18.Hogy lehet bizonyítani a magas szintű képzettséget az EU Kék Kártya iránti eljárásban?

 

Az előzetes megállapodásban vagy munkaszerződésben szereplő munkakör betöltéséhez szükséges magas szintű képzettséget a felsőfokú végzettséget vagy szakképzettséget igazoló okirattal (diploma/oklevél) szükséges igazolni, melyhez csatolni kell az okirat hiteles magyar fordítását (OFFI), amennyiben a végzettséget igazoló okirat nem angol nyelven került kiállításra.

Az információs és kommunikációs technológiákkal foglalkozó vezetők és szakemberek esetében az EU Kék Kártya kérelmezését megelőző 7 éven belül megszerzett legalább 3 éves releváns szakmai tapasztalatot az EU Kék Kártya kérelmezése szempontjából magas szintű szakmai képzettségnek kell tekinteni. Ez a szakmai tapasztalat az érintett foglalkozás tényleges és jogszerű gyakorlását alátámasztó, illetve annak időtartamát bizonyító okirattal igazolható.

 

19.Az EU Kék Kártya esetében mely munkakörök esetében fogadható el a releváns szakmai tapasztalat?

 

A meghatározott idejű releváns magas szintű szakmai képzettség az alábbi munkakörökben (FEOR-08) fogadható el:

FEOR-08 1322 Informatikai és telekommunikációs tevékenységet folytató egység vezetője

FEOR-08 2141 Rendszerelemző (informatikai)

FEOR-08 2142 Szoftverfejlesztő

FEOR-08 2143 Hálózat- és multimédia-fejlesztő

FEOR-08 2144 Alkalmazásprogramozó

FEOR-08 2149 Egyéb szoftver- és alkalmazásfejlesztő,- elemző

FEOR-08 2151 Adatbázis-tervező és - üzemeltető

FEOR-08 2152 Rendszergazda

FEOR-08 2153 Számítógép-hálózati elemző, üzemeltető

FEOR-08 2159 Egyéb adatbázis- és hálózati elemző, üzemeltető

 

Vállalaton belüli áthelyezés célú tartózkodási engedély

 

20.Mi a teendőm, ha vállalaton belüli áthelyezés célú tartózkodási engedélyem van és a jogszabályban meghatározott időtartam lejár?

Vállalaton belüli áthelyezés céljából nincs lehetőség tartózkodási engedély kiadására, illetve meghosszabbítására, ha a harmadik országbeli állampolgár jogszabályban meghatározott vezető állású munkavállalók és szakértők esetében három évig, gyakornok-munkavállalók esetében pedig egy évig már rendelkezett vállalaton belüli áthelyezés céljából kiadott tartózkodási engedéllyel. A fentiekre tekintettel az engedély lejártakor el kell hagynia az Európai Unió tagállamainak területét.

 

Ugyanakkor amennyiben Ön állampolgárságánál fogva vízummentesen beutazhat Magyarországra,  van arra lehetőség, hogy a tartózkodási engedélyének lejártát követően elhagyja az Európai Unió tagállamainak területét és egy harmadik országból beutazva, a jogszerű (vízummentes) magyarországi tartózkodásának ideje alatt nyújtsa be a vállalaton belüli áthelyezés célú tartózkodási engedély iránti kérelmét belföldön. Vízumkötelezett harmadik országbeli állampolgár esetén a jogszabályban jelzett maximális időtartam letelte után történő kiutazás esetén újabb tartózkodási engedély kiadása iránti kérelem (beleértve a vállalaton belüli áthelyezés célú tartózkodási engedélyt is) a konzuli tisztviselőnél nyújtható be.

 

Nemzeti Kártya

 

21.Mely országok állampolgárai részére állítható ki Nemzeti Kártya?

 

A 179/2024 (VII. 8.) Korm. rendelet 1. melléklete határozza meg azon harmadik országok listáját, amelyek állampolgára Magyarországon a harmadik országbeli állampolgárok beutazására és tartózkodására vonatkozó általános szabályokról szóló 2023. évi XC. törvény 50. §-a alapján Nemzeti Kártyával foglalkoztatható.

Az 1. számú melléklet az alábbi országokat sorolja fel:

1. Bosznia-Hercegovina

2. Észak-macedón Köztársaság

3. Belarusz Köztársaság

4. Moldova

5. Montenegrói Köztársaság

6. Oroszországi Föderáció

7. Szerbia

8. Ukrajna

 

22.A Nemzeti Kártya kiadása iránti kérelemhez szükséges csatolni munkaerőigény igazolást?

 

Munkaerőigény igazolás csatolása Nemzeti Kártya kiadására irányuló kérelem esetében nem szükséges.

 

Kiküldetés célú tartózkodási engedély

 

23.Nem EU-tagállamból, hanem az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes más állam (azaz Izland, Liechtenstein, Norvégia) vagy Svájc területén letelepedett cégtől Magyarországra kiküldött harmadik országbeli állampolgár benyújthat kiküldetés célú tartózkodási engedély iránti kérelmet?

 

Izland, Liechtenstein, Norvégia, mint EGT-tagállamok, illetve Svájc a személyek szabad mozgásáról szóló megállapodás  alapján részesei a 96/71/EK irányelvnek. A fentiekre tekintettel a fenti államok által kiállított tartózkodási engedéllyel rendelkező harmadik országbeli állampolgárok által kiküldetés céljából kérelmezhető tartózkodási engedély.

 

Családtagok tartózkodása

 

24.Ha a harmadik országbeli állampolgár családtagja munkát is kíván vállalni Magyarországon, milyen betétlapot kell benyújtani a tartózkodási engedély iránti kérelemhez?

 

Amennyiben a harmadik országbeli családtag a családi együttélés biztosításán túl foglalkoztatási jogviszonyt is kíván létesíteni, a tartózkodási engedély iránti kérelem összevont engedélyezési eljárás keretében kerül elbírálásra, és a családi együttélés biztosítása célú betétlap csatolása mellett a foglalkoztatási célú tartózkodási engedély, vagy a Magyar Kártya, illetve ukrán vagy szerb állampolgárok esetében Nemzeti Kártya iránti kérelem betétlapjának benyújtása is szükséges a tartózkodási engedély iránti kérelemhez.

 

25.A harmadik országbeli állampolgár azon hozzátartozója, aki a Btátv. szerint nem minősül családtagnak, milyen célból kaphat tartózkodási engedélyt?

 

A harmadik országbeli állampolgárok beutazására és tartózkodására vonatkozó általános szabályokról szóló 2023. évi XC. törvény (a továbbiakban: Btátv.) preambuluma alapján külföldi kizárólag a magyar állam által elfogadott célból, jogcímen, ideig és feltételek teljesülése esetén tartózkodhat Magyarországon. A Btátv. alapján családtagnak nem minősülő harmadik országbeli állampolgárok hozzátartozói (pl. barát/barátnő, menyasszony, nem eltartott szülő) kizárólag a Btátv-ben felsorolt tartózkodási célokból terjeszthetnek elő tartózkodási engedély iránti kérelmet, amennyiben Magyarország területén 180 napon belül 90 napot meghaladóan kívánnak tartózkodni.

Amennyiben a törvényben feltüntetett tartózkodási célok egyikének sem feleltethető meg a kérelmező tervezett magyarországi tartózkodási célja, akkor részére nem állítható ki tartózkodási engedély. Ugyanakkor jelezni kívánjuk, hogy amennyiben az érintett személyi kör az (EU) 2018/1806 európai parlamenti és tanácsi rendelet II. mellékletében szereplő ország állampolgára, lehetősége van 90 napot meg nem haladó időtartamban vízummentesen tartózkodni Magyarországon, és abban az esetben, ha az adott állam és Magyarország között vízummentes megállapodás kapcsán bilaterális egyezmény van hatályban, további 90 napot vízummentesen itt tölteni.

Amennyiben a fenti hozzátartozó vízumkötelezettség alá eső harmadik országbeli állampolgár, akkor rövid időtartamú schengeni vízum birtokában van lehetősége belépni és tartózkodni 90 napot meg nem haladóan. Jelezni kívánjuk azonban, hogy C típusú, rövid időtartamú vízummal történő itt-tartózkodás esetén a Btátv. tartózkodási engedély belföldi kérelmezését nem teszi lehetővé.

 

26.Családi együttélés célú tartózkodási engedély iránti kérelmet benyújthat-e az, akinél a családegyesítő fél még az előző idegenrendészeti jogszabály, a Harmtv. által kiállított engedéllyel rendelkezik (pl. 2025 vagy 2026-ig érvényes munkavállalás célú engedéllyel)?

 

Igen. Azon esetben, ha a harmadik országbeli állampolgár 2024. január 1-jét követően szeretne családi együttélés biztosítása céljából csatlakozni olyan családtagjához, aki az előző idegenrendészeti jogszabály, a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény (a továbbiakban: Harmtv.) szerint kiadott tartózkodási engedéllyel rendelkezik, akkor esetében a családi együttélés biztosítása céljából a tartózkodási engedélyt 2024. január 1. után is a Harmtv. szerint kell kiadni, és arra a Harmtv. szabályait kell alkalmazni.

 

Belföldön nem kérelmezhető tartózkodási engedélyek

 

27.A Btátv-ben több tartózkodási jogcímnél is található olyan rendelkezés, hogy az engedély érvényessége alatt és annak lejártát követően más jogcímen, belföldön nem kérelmezhető a tartózkodási engedély kiadása. Ez azt jelenti, hogy aki ilyen célú tartózkodási engedéllyel rendelkezik, az más célú tartózkodási engedély iránti kérelmet egyáltalán nem terjeszthet elő?

 

Azon tartózkodási célok esetében, amelyeknél a jogszabály konkrétan meghatározza, hogy a tartózkodási engedély érvényessége alatt és annak lejártát követően más jogcímen tartózkodási engedély kiadása belföldön nem kérelmezhető, tartózkodási engedély kiadása iránti kérelem – a tartózkodási engedély lejártát és az Európai Unió tagállamainak területét történő elhagyását követően – a kérelmező állampolgársága vagy szokásos tartózkodási helye szerinti országban működő magyar külképviseleten terjeszthető elő.

 

Vízummentes beutazás Magyarországra

 

28.Mely országok állampolgárai utazhatnak be vízummentesen Magyarországra?

 

Azon országok listája, melynek állampolgárai vízummentesen beutazhatnak Magyarországra, ide kattintva érhető el.

 

 

Tartózkodási engedély átvételére jogosító vízum

 

29.Meddig érvényes a tartózkodási engedély átvételére jogosító vízum?

 

A tartózkodási engedély átvételére jogosító, „D” típusú vízum maximális érvényességi ideje legfeljebb 3 hónap, amely vízum beutazásra és legfeljebb 30 napos tartózkodásra jogosít Magyarország területén. Felhívjuk a figyelmet, hogy amennyiben a tartózkodási engedély kiadásának engedélyezését követő három hónapon belül nem utazik be Magyarországra, és az engedélyezett tartózkodását nem kezdi meg, az engedélyezett tartózkodási engedély érvénytelen, és a beutazásra és tartózkodásra való jogosultsága megszűnik.

 

Társadalmi együttélés feltételei

 

30.Mikortól kell a társadalmi együttélés feltételeinek igazolására szolgáló magyar kulturális ismereti vizsgát tenni?

 

A társadalmi együttélés feltételeivel, és a magyar kulturális ismereti vizsgával kapcsolatos rendelkezéseket várhatóan 2025. január 1-jétől kell alkalmazni.

 

Szálláshelyváltozás

 

31.Mi a teendőm, ha tartózkodási engedéllyel rendelkezem, és megváltozik a szálláshelyem?

 

A szálláshelyének megváltozását ezen tény bekövetkezésétől számított 3 napon belül elektronikus úton be kell jelentenie az Enter Hungary felületen, elektronikus regisztrálást követően.

A szálláshely bejelentésének tényét az Ön részére elektronikus úton kézbesítésre kerülő szálláshely igazolással tudja igazolni, melyet magánál kell tartania és azt meg kell őriznie.

 

 

Utoljára frissítve:

Belügyi alapok
 • Belügyi alapok

   

  Az Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság által az Európai Unió Belügyi Alapok társfinanszírozásával megvalósított projektekről bővebben itt olvashat.

   

  logo mmia pici

   

   

Hirdetmények

Az Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság a 2005. november 1-jét követően indult eljárásokban hatósági döntéseit a jogszabályban meghatározott esetekben hirdetményi úton honlapján is közzéteszi. Amennyiben a lenti keresőbe beírt adatokkal nincs találat, kérem, kattintson a HIRDETMENY linkre és ismételje meg a keresést a megjelenő felületen.

HIRDETMENY

OIF logó nagyonnagyonkicsi

 

 

ORSZÁGOS IDEGENRENDÉSZETI FŐIGAZGATÓSÁG

OK