Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal

Tartalomjegyzék

TÁJÉKOZTATÁS A BREXITTEL KAPCSOLATBAN

TÁJÉKOZTATÁS A BREXITTEL KAPCSOLATBAN

 

 

Brexit – egyesült királysági állampolgárokra és harmadik országbeli állampolgársággal rendelkező családtagjaikra vonatkozó aktuális tartózkodási szabályok

 

Az Egyesült Királyság 2020. január 31-én éjfélkor rendezett módon kilépett az Európai Unióból, ugyanakkor a Kilépési Megállapodás értelmében a 2020. december 31-ig tartó átmeneti időszak alatt az egyesült királysági állampolgárokat EGT-állampolgárnak tekintettük. Az egyesült királysági állampolgár részére kiadott regisztrációs igazolás, állandó tartózkodási kártya, valamint egyesült királysági állampolgár harmadik ország állampolgárságával rendelkező családtagja részére kiadott tartózkodási kártya és állandó tartózkodási kártya legfeljebb 2021. december 31-ig volt érvényes.

 

A Magyarországra érkező egyesült királysági állampolgárok 180 napon belül 90 napot meghaladó tartózkodására vonatkozó szabályok

A 180 napon belül 90 napot meghaladóan Magyarországon tartózkodni kívánó egyesült királysági állampolgár, valamint az egyesült királysági állampolgár harmadik ország állampolgárságával rendelkező családtagja a harmadik országbeli állampolgárok beutazására és tartózkodására vonatkozó általános szabályokról szóló 2023. évi XC. törvény (a továbbiakban: Btátv.) általános szabályai szerint kérelmezheti tartózkodási engedély kiadását, a tartózkodásának megfelelő célból. A tartózkodási engedély kiadása iránti kérelem előterjesztésére Magyarországon az idegenrendészeti ügyindítási elektronikus felületen (Enter Hungary ) történő regisztrálást követően elektronikus úton is lehetősége van. Jogi képviselő vagy jogi személy meghatalmazotti eljárása esetén kizárólag elektronikusan nyújthatók be a kérelmek.

 

Felhívjuk figyelmét, hogy elektronikus úton történő kérelem benyújtás esetén szükséges a befogadásról szóló visszaigazolástól számított 15 napon belül megjelenni az illetékes regionális igazgatóság előtt a személyazonosság igazolása, biometrikus adatok és aláírás minta felvételezése, valamint az okiratok elismerése céljából.

Az elektronikus ügyintézéssel kapcsolatos részletes tájékoztatást ide kattintva tekintheti meg.

 

Magyarországon jogszerűen letelepedett egyesült királysági állampolgár harmadik ország állampolgárságával rendelkező családtagjának kedvezményes huzamos tartózkodási joga

A Magyarországon jogszerűen letelepedettként tartózkodó egyesült királysági állampolgár harmadik ország állampolgárságával rendelkező családtagja nemzeti tartózkodási kártyát kaphat, ha az egyesült királysági állampolgárral fennálló családi kapcsolatát 2021. január 1-jét megelőzően létesítette és az a nemzeti tartózkodási kártya iránti kérelem benyújtásakor is fennállkivéve ha

a)  letelepedése veszélyezteti Magyarország közbiztonságát vagy nemzetbiztonságát;

b) kiutasítás vagy beutazási és tartózkodási tilalom, illetve beutazási és tartózkodási tilalmat elrendelő SIS figyelmeztető jelzés hatálya alatt áll;

c) az engedély megszerzése érdekében hamis adatot, valótlan tényt közölt, vagy az eljáró hatóságot megtévesztette.

A nemzeti tartózkodási kártya huzamos tartózkodási jogállást biztosít, mely határozatlan idejű tartózkodási jogosultság. A jogosultságot igazoló nemzeti tartózkodási kártya okmány érvényességi ideje 10 év, melyet az idegenrendészeti hatóság kérelemre további 10 évvel meghosszabbít. 

A huzamos tartózkodási jogállással rendelkező személy állandó lakóhellyel rendelkezik, és személyi igazolványra jogosult.

 

A nemzeti tartózkodási kártya kiadása iránti kérelem benyújtásának helye, a kérelem elbírálásának ideje

A kérelmet kizárólag elektronikus úton – az OIF által működtetett – Enter Hungary rendszeren keresztül lehet előterjeszteni. Az Enter Hungary rendszer automatikus értesítést küld a kérelemről és a további teendőkről.

 

Felhívjuk figyelmét, hogy a kérelem befogadásáról szóló visszaigazolástól számított 15 napon belül meg kell jelenni az illetékes regionális igazgatóság előtt a személyazonosság igazolása, biometrikus adatok és aláírás minta felvételezése, valamint az okiratok elismerése céljából.

 

Az eljárás tárgyi költségmentes.

 

A nemzeti tartózkodási kártya kiadása iránti kérelmet az eljáró hatóság hetven napon belül bírálja el.

Az elutasító döntéssel szembeni fellebbezés a közléstől számított tizenöt napon belül terjeszthető elő az elsőfokú hatóságnál. Abban az esetben, ha a fellebbezés elkésett lehetőség van a késedelem kimentése érdekében a fellebbezési kérelemmel egyidejűleg igazolási kérelmet is előterjeszteni. Az igazolási kérelmet a mulasztásról való tudomásszerzést vagy az akadály megszűnését követő öt napon belül, de legkésőbb az elmulasztott határnaptól vagy az elmulasztott határidő utolsó napjától számított harminc napon belül lehet előterjeszteni.

A másodfokú hatóság a fellebbezést harminc napon belül bírálja el. A másodfokú döntéssel szemben a közléstől számított 30 napon belül – jogszabálysértésre hivatkozással – a perre hatáskörrel és illetékességgel rendelkező Törvényszéknél közigazgatási per indítható. A Törvényszék a pert tárgyaláson kívül bírálja el, azonban a felek bármelyikének kérelmére tárgyalást tart. Jogi képviselet igénybevétele esetén a keresetlevél elektronikus úton az Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság honlapján keresztül nyújtható be, jogi képviselet igénybevétele hiányában a keresetlevél három példányban, közvetlenül az elsőfokú hatóság előtt terjeszthető elő, melyben tárgyalás tartása kérhető.  

 

A nemzeti tartózkodási kártya kiadása iránti kérelemhez csatolandó iratok

A nemzeti tartózkodási kártya kiállítása iránti kérelemhez a kérelem formanyomtatvány, az érvényes úti okmány, valamint a családi kapcsolatot hitelt érdemlően igazoló irat csatolása szükséges. Felhívjuk a figyelmet továbbá arra, hogy az elektronikus felületen történő kérelmezés során a kérelem formanyomtatványt a rendszer automatikusan generálja. Ezt a rendszer által generált formanyomtatványt a kérelmezőnek ki kell nyomatatni és alá kell írni, majd az aláírást követően csatolni szükséges az Enter Hungary felületen.  

 

Magyarországon született gyermek születésének bejelentése

Ha a huzamos tartózkodási jogosultsággal rendelkező egyesült királysági állampolgárnak és harmadik ország állampolgárságával rendelkező családtagjának Magyarországon gyermeke született, a születés bejelentését követően a gyermek részére nemzeti tartózkodási kártyát kell kiállítani. 

 

A nemzeti tartózkodási kártya/nemzeti letelepedési engedély visszavonására vonatkozó szabályok

A nemzeti tartózkodási kártyát/nemzeti letelepedési engedélyt az idegenrendészeti hatóság visszavonja, ha az egyesült királysági állampolgár vagy az egyesült királysági állampolgár harmadik ország állampolgárságával rendelkező családtagja

a) Magyarország területét öt egymást követő évnél hosszabb ideig elhagyta,

b) veszélyezteti Magyarország közbiztonságát vagy nemzetbiztonságát,

c) kiutasításra került vagy vele szemben beutazási és tartózkodási tilalmat rendeltek el,vagy

d) a nemzeti tartózkodási kártya visszavonását kéri.

 

Az egyesült királysági állampolgár harmadik ország állampolgárságával rendelkező családtagjának a Kilépési Megállapodásban foglaltaknak megfelelően kiállított nemzeti tartózkodási kártyáját/nemzeti letelepedési engedélyét az idegenrendészeti hatóság visszavonja, ha az egyesült királysági állampolgár nemzeti tartózkodási kártyája/nemzeti letelepedési engedélye visszavonásra került, kivéve, ha a családtag a nemzeti tartózkodási kártyára vonatkozó általános szabályoknak – kivéve Magyarország nemzeti érdekének fennállása – megfelel.

 


 [n1]Link az EH-ra

 [b2]Link az elektronikus kérelmezésről szóló tájékoztatóra

Utoljára frissítve:

Belügyi alapok
 • Belügyi alapok

   

  Az Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság által az Európai Unió Belügyi Alapok társfinanszírozásával megvalósított projektekről bővebben itt olvashat.

   

  logo mmia pici

   

   

Hirdetmények

Az Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság a 2005. november 1-jét követően indult eljárásokban hatósági döntéseit a jogszabályban meghatározott esetekben hirdetményi úton honlapján is közzéteszi. Amennyiben a lenti keresőbe beírt adatokkal nincs találat, kérem, kattintson a HIRDETMENY linkre és ismételje meg a keresést a megjelenő felületen.

HIRDETMENY

OIF logó nagyonnagyonkicsi

 

 

ORSZÁGOS IDEGENRENDÉSZETI FŐIGAZGATÓSÁG

OK