Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal

Tartalomjegyzék

Tájékoztató foglalkoztatók/fogadó szervezetek részére

Tájékoztató a külföldiek 90 napot meghaladó magyarországi beutazásával és tartózkodásával kapcsolatos és ezzel szorosan összefüggő gyakorlati ismeretekről

A harmadik országbeli állampolgárokat foglalkoztatók és fogadó szervezetek részére


Tartalom

1.      Foglalkoztatási jogviszony létesítése esetén kiadható tartózkodási engedélyek. 3

2.      A kérelmezéssel kapcsolatos általános tájékoztató. 3

3.      Az egyes tartózkodási célokra vonatkozó rendelkezések. 8

4.      Az összevont kérelmezési eljárás. 17

5.      A foglalkoztatók/fogadó szervezetek külföldi állampolgárokkal kapcsolatos bejelentési kötelezettségei 18

6.      Az új idegenrendészeti jogszabály, a harmadik országbeli állampolgárok beutazására és tartózkodására vonatkozó általános szabályokról szóló 2023. évi XC. törvény hatályba lépésével kapcsolatos átmeneti szabályok. 22


1.     Foglalkoztatási jogviszony létesítése esetén kiadható tartózkodási engedélyek

1.1.                 VENDÉGMUNKÁSOK (képzettséget nem, vagy alap-,/középfokú képzettséget igénylő munkakörökben, alkalmazottként itt tartózkodók részére)

 • ·SZEZONÁLIS munkavállalás célú tartózkodási engedély
 • ·BERUHÁZÁS megvalósítása céljából kiállított munkavállalási célú tartózkodási engedély
 • ·FOGLALKOZTATÁSI célú tartózkodási engedély
 • ·VENDÉGMUNKÁS-tartózkodási engedély

1.2.                 MAGAS szintű képzettséget igénylő munkakörökben való foglalkoztatás

 • ·MAGYAR KÁRTYA
 • ·EU KÉK KÁRTYA

1.3.                 NEMZETI KÁRTYA (ukrán és szerb állampolgárok)

1.4.                 VÁLLALATON BELÜLI ÁTHELYEZÉS célú tartózkodási engedély (EGT államon kívül letelepedett foglalkoztatótól történő áthelyezés egy azonos vállalatcsoporton belüli magyarországi szervezethez)             
HOSSZÚ TÁVÚ MOBILITÁS (a vállalaton belül áthelyezett személyt feljogosítja egy második tagállam területén történő tartózkodásra és munkavállalásra)

1.5.                 KIKÜLDETÉS célú tartózkodási engedély

1.6.                 CSALÁDI EGYÜTTÉLÉS BIZTOSÍTÁSA célú tartózkodási engedély

2.     A kérelmezéssel kapcsolatos általános tájékoztató

A harmadik országbeli állampolgárok 180 napon belül 90 napot meghaladó tartózkodásához tartózkodási engedélyre van szükség. Fontos, hogy a tartózkodási engedély mindig valamilyen konkrét célhoz kötött. A tartózkodási célt a kérelem beadása előtt kell meghatároznia a kérelmezőnek, és céltól függően igazolnia is szükséges azt (pl. munkavégzés célból, mint vendégmunkás esetében igazolni kell, hogy mely foglalkoztatónál milyen munkavégzési helyen, milyen munkakörben, milyen munkabér mellett szeretne dolgozni a kérelmező). Azt, hogy melyik típusú tartózkodási engedélynél hogyan történhet a tartózkodási cél igazolása, tartózkodási célonként részletesen ismertetjük. Ebben a tájékoztatóban elsősorban a magyarországi munkavégzés folytatására vonatkozó engedélytípusokra vonatkozó ügymenetet tüntetjük fel.

Az Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság a tartózkodási ügyek gördülékenyebb elintézése érdekében egy elektronikus rendszert működtet az elektronikusan előterjesztett kérelmek fogadására és az ügyek elektronikus ügyintézésére. A kérelmek elektronikus előterjesztésére jogosultak az engedélyért folyamodó külföldi állampolgárok (vagy helyettük meghatalmazott képviselőjük), valamint a külföldi ügyfelek helyett, meghatározott körben a foglalkoztatóknak is van lehetőségük a kérelmek előterjesztésére.            
Elektronikus kérelem előterjesztés esetén a külföldi ügyfélnek elegendő egy alkalommal megjelennie a hatóság előtt a szükséges adminisztratív feladatok elvégzése és a biometrikus adatok rögzítése érdekében.

 

A rendszer az enterhungary.gov.hu  internetes címen érhető el.

A kérelem engedélyezése esetén a tartózkodási engedélyt mindig meghatározott érvényességi idővel állítja ki a regionális igazgatóság. A külföldi az engedélyen szereplő célból az engedélyen szereplő időpontig jogosult Magyarországra beutazni (korlátlan számú ki- és beutazást biztosítva) és Magyarországon tartózkodni.

Amennyiben a kérelem nem felel meg a jogszabály előírásainak, a hatóság a kérelem elutasításáról rendelkezik, továbbá ha az állapítható meg, hogy a Magyarország területén tartózkodó harmadik országbeli állampolgár tartózkodásra a továbbiakban már nem jogosult, a tartózkodási engedély kérelmét elutasító vagy a tartózkodásra jogosító okmányát visszavonó határozatában a harmadik országbeli állampolgárt az Európai Unió tagállamainak és a többi schengeni tagállamnak a területéről kiutasítja. A regionális igazgatóság döntésével szemben (mind az elutasítás, mind pedig a visszavonás esetén) fellebbezésnek van helye.

2.1.                 A tartózkodási engedély kiadása iránti kérelem előterjesztése (az „első” kérelem)

 • Ø Főszabály, hogy a tartózkodási engedély kiállítása iránti kérelmet még a Magyarországra történő beutazás előtt a kérelmező állampolgársága, lakó- vagy szokásos tartózkodási helye szerinti magyar külképviseleten kell előterjeszteni. A kérelem neve tartózkodási engedély kiállítása/tartózkodási engedély átvételére jogosító vízum iránti kérelem („D” vízum kérelem).
 • Ø Az (EU) 2018/1806 európai parlamenti és tanácsi rendelet II. mellékletében felsorolt állampolgársággal rendelkező, Magyarországon jogszerűen tartózkodó harmadik országbeli állampolgárok – amennyiben az általános tartózkodási feltételeknek megfelelnek – belföldön is előterjeszthetik a tartózkodási engedély kiadása iránti kérelmüket (vendégmunkások esetén csak első alkalommal). A kérelem személyesen, az ügyfél szálláshelye szerint illetékes regionális igazgatóságon vagy az Enter Hungary rendszeren keresztül is előterjeszthető.
 • Ø A foglalkoztató/fogadó szervezet által is benyújthatók a
 • ·beruházás megvalósítása céljából kiállított munkavállalási célú tartózkodási engedély, vendégmunkás-tartózkodási engedély,
 • ·Nemzeti Kártya,
 • ·vállalaton belüli áthelyezés célú tartózkodási engedély,
 • ·EU Kék Kártya,
 • ·Vállalati Kártya

iránti kérelmek, amennyiben:

 • ·a harmadik országbeli állampolgár még nem utazott be Magyarország területére vagy
 • ·a harmadik országbeli állampolgár Magyarországon jogszerűen tartózkodik, és

a Btátv. a Magyarországon tartózkodó harmadik országbeli állampolgár tartózkodási engedély kiadása iránti kérelmének belföldi benyújtását lehetővé teszi, továbbá

 • ·a harmadik országbeli állampolgárral együtt kérelmező családtagok kérelmei (amennyiben a törvény lehetővé teszi, hogy a harmadik országbeli állampolgár tartózkodására további tartózkodási jogcím legyen alapítható).

Az engedély iránti kérelemhez csatolni szükséges a munkavállaló írásbeli hozzájáruló nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy tartózkodási engedély iránti kérelmét a foglalkoztató/fogadó szervezet terjessze elő. A foglalkoztató/fogadó szervezet nevében eljáró személynek a kérelem előterjesztésekor képviseleti jogosultságát igazolnia kell.

Fontos! Az Enter Hungary rendszer használatához a foglalkoztatónak vagy fogadó szervezetnek regisztrálnia szükséges, amit a foglalkoztató vagy fogadó szervezet a Cégkapuján keresztül kezdeményezhet (a rendszer használatát segítő útmutató elérhető a https://enterhungary.gov.hu/eh/assets/hu-enter-hungary.pdf  címen).               

A kérelmet minden esetben a regionális igazgatóság bírálja el, így lehetőség van arra, hogy a tényállás tisztázatlan kérdéseivel összefüggésben a hatóság a magyarországi foglalkoztatóval/fogadó szervezettel is felvegye a kapcsolatot.

Az okmány kiadásának módja a kérelem benyújtása szerint:

2.1.1          Amennyiben a kérelmező a kérelmet külképviseleten terjesztette elő, és a kérelem engedélyezésre kerül, a külképviselet tartózkodási engedély átvételére jogosító, 3 hónapig érvényes ún. „D” vízumot állít ki az ügyfélnek, ami egyszeri beutazásra és legfeljebb 30 nap tartózkodásra jogosítja a kérelmezőt. A tartózkodási engedély okmányt a Magyar Posta kézbesíti a kérelemben megjelölt címre, ennek hiányában az ügyfél bejelentett szálláshelyére.

2.1.2          Amennyiben a kérelmező a kérelmet külképviseleten terjesztette elő (és a beutazáshoz vízum nem szükséges – a vízummentes országok listája jelen tájékoztató mellékletét képezi, vagy a Főigazgatóság honlapján ide [b3] kattintva elérhető), a kérelem engedélyezése esetén a külföldi vízummentesen beutazhat és bármely 180 napos időszakon belül maximum 90 napot tartózkodhat a schengeni térségben. A tartózkodási engedély okmányt a Magyar Posta kézbesíti a kérelemben megjelölt címre, ennek hiányában az ügyfél bejelentett szálláshelyére.

2.1.3          Amennyiben a külföldön tartózkodó kérelmező kérelmét a foglalkoztató terjesztette elő a regionális igazgatóságon, és a külföldi beutazásához vízum szükséges, a kérelem engedélyezését követően a kérelmezőnek a tartózkodási engedély átvételére jogosító vízum átvétele érdekében Magyarország külképviseletére kell befáradnia. A külképviselet tartózkodási engedély átvételére jogosító, 3 hónapig érvényes ún. „D” vízumot állít ki az ügyfélnek, ami egyszeri beutazásra és 30 nap tartózkodásra jogosítja a kérelmezőt. A tartózkodási engedély okmányt a Magyar Posta kézbesíti az ügyfél foglalkozatója részére.

Felhívjuk a figyelmet, hogy amennyiben a külföldi a tartózkodási engedély kiadásának engedélyezését követő 3 hónapon belül nem utazik be Magyarországra és az engedélyezett tartózkodását nem kezdi meg, az engedélyezett tartózkodási engedély érvénytelen, és a beutazásra és tartózkodásra jogosultság megszűnik.

2.1.4          Amennyiben a kérelmező belföldön terjesztette elő a kérelmét, a tartózkodási engedély okmányt a Magyar Posta kézbesíti a kérelemben megjelölt címre, ennek hiányában az ügyfél bejelentett szálláshelyére.

2.1.5          Amennyiben a belföldön tartózkodó kérelmező kérelmét a foglalkoztató terjesztette elő, a tartózkodási engedély okmányt a Magyar Posta kézbesíti az ügyfél foglalkozatója részére.

2.2.                 A tartózkodási engedély meghosszabbítása iránti kérelem

A tartózkodási engedély meghosszabbítása kizárólag Magyarországon kérelmezhető, az Enter Hungary felületén keresztül. A kérelmet a fent leírtak szerint beruházás megvalósítása céljából kiállított munkavállalási célú tartózkodási engedély, vendégmunkás-tartózkodási engedély, Nemzeti Kártya, vállalaton belüli áthelyezés célú tartózkodási engedély, EU Kék Kártya, valamint Vállalati Kártya benyújtása esetén a foglalkoztató/fogadó szervezet útján is elő lehet terjeszteni. A tartózkodási engedély meghosszabbítása iránti kérelmet legkésőbb a tartózkodási engedély érvényességi idejének lejártát megelőző 30 nappal szükséges benyújtani.

2.3.                 A tartózkodási engedély kiadásának általános feltételei

Függetlenül attól, hogy a tartózkodási engedélyt milyen célból kérik ügyfeleink, vannak olyan feltételek, amelyeket minden esetben igazolni kell.

 • Øérvényes úti okmány és a vissza- vagy tovább utazáshoz szükséges engedély

Fontos, hogy a kérelmezőnek érvényes úti okmánya legyen, és az nemcsak a kérelem előterjesztésekor, hanem a kérelmezett tartózkodási idő lejártakor még legalább 3 hónapig érvényes legyen, továbbá, hogy rendelkezzen olyan engedéllyel vagy vízummal – ha erre szükség van –, valamint az utazáshoz szükséges egyéb feltételekkel, amellyel a hazájába vagy olyan más országba, ahova utazni szeretne, magyarországi tartózkodása befejeztével kiutazhat.

 • Øa beutazás és tartózkodás célja – ezen feltétel lehetséges igazolási módjai a következő pontban egyes célonként részletesen szerepelnek.
 • Ømagyarországi szálláshely

A kérelem engedélyezésének feltétele annak igazolása, hogy a kérelmező magyarországi tartózkodása idejére rendelkezik szálláshellyel, továbbá beutazását követően a szálláshelyét, illetve annak megváltozását az idegenrendészeti ügyindítási elektronikus felületen – előzetes regisztrálást követően az Enter Hungary felületen – be kell jelentenie (3 napon belül). A szálláshely igazolása többféleképpen történhet: a kérelmezőnek igazolnia kell, hogy lakás/lakóház használatára jogosult, akár saját tulajdonjog, akár bérleti vagy más jogviszony alapján. Ebben az esetben a konkrét jogviszony igazolásán túl csatolni kell egy ún. szálláshely-bejelentő lapot, amit az ingatlan felett rendelkezésre jogosult (szállásadó) is aláír.

 • Øelegendő anyagi fedezet a magyarországi lakhatáshoz, megélhetéshez és a hazautazáshoz

Az anyagi fedezet igazolásához a keresőtevékenységet folytatók esetében a rendelkezésre álló megtakarítás pénzintézeti igazolása mellett a Magyarországon jogszerűen megszerzett/megszerzendő rendszeres jövedelem igazolása szükséges. Ez munkaszerződés, előzetes megállapodás, munkáltatói keresetigazolás, adóhatósági jövedelemigazolás rendelkezésre bocsátásával történhet.


3.      Az egyes tartózkodási célokra vonatkozó rendelkezések

3.1  VENDÉGMUNKÁS (képzettséget nem vagy alap-, illetve középfokú képzettséget igénylő munkakörökben, alkalmazottként itt tartózkodók részére)

3.1.1         Szezonális munkavállalási célú tartózkodási engedély

Olyan összevont tartózkodási engedély, amely a kérelmezőt magyarországi foglalkoztatóval foglalkoztatási jogviszony létesítésére és tartózkodásra jogosítja, valamint foglalkoztatására szezonális munkavégzés érdekében kerül sor.

 • ·érvényességi ideje: legfeljebb 6 hónap
 • ·csatolandó okiratok:
 • Øérvényes úti okmány (útlevél),
 • Økérelem formanyomtatvány,
 • Øigazgatási szolgáltatási díj megfizetése,
 • Øelőzetes megállapodás/foglalkoztatási jogviszonyt igazoló okirat,
 • Øszálláshely igazolása (a szálláshely használati jogcímét igazoló okirat: pl. bérleti szerződés)

A szálláshelyet igazoló dokumentumnak tartalmaznia kell:

ü a szálláshelyen a kérelem benyújtásakor elszállásolt személyek számát,

ü a szálláshelyen a kérelmező elszállásolásának ideje alatt elszállásolt, elszállásolható további személyek számát, illetve

ü a szállásadó nyilatkozatát, hogy a szállás lakhatásra alkalmas (az ingatlan-nyilvántartásban lakóház vagy lakás megnevezésű ingatlan, vagy más, lakhatásra alkalmas ingatlan; az ingatlanban tartózkodók száma alapján az egy főre jutó lakószoba terület legalább 6 négyzetméter).

 

Amennyiben a szálláshelyet a foglalkoztató biztosítja, a magyarországi szálláshely kizárólag akkor tekinthető igazoltnak, ha:

ü a bérleti szerződés vagy azzal egyenértékű dokumentum egyértelműen feltünteti a szállás bérleti feltételeit,

ü a szezonális vendégmunkás béréhez és a szállás minőségéhez képest a bérleti díj nem aránytalanul magas, és

ü a szállás megfelel az általános egészségügyi és biztonsági előírásoknak.

A szezonális vendégmunkás szálláshelyét kizárólag akkor biztosíthatja a foglalkoztató, ha a kérelem benyújtását megelőző 6 hónapon belül vele szemben nem állapították meg az előzőekben foglalt feltételek hiányát.

 • ·eljárási határidő: 21 nap, de legkésőbb a kérelem benyújtásától számított 70 nap.

3.1.2         Beruházás megvalósítása céljából kiállított munkavállalási célú tartózkodási engedély

Olyan összevont tartózkodási engedély, amely a kérelmezőt magyarországi foglalkoztatóval foglalkoztatási jogviszony létesítésére és magyarországi tartózkodásra jogosítja, valamint foglalkoztatására beruházás megvalósítása érdekében kerül sor.

Beruházás megvalósítása: az építtető, illetve közreműködő fővállalkozó kivitelező és a harmadik országbeli állampolgárok magyarországi foglalkoztatásáért felelős miniszter jóváhagyása esetén az alvállalkozó kivitelező által megvalósuló beruházás előkészítése, kivitelezése, használatbavétele, üzemeltetésének beindítása.

 • ·érvényességi ideje: legfeljebb 3 év
 • ·csatolandó okiratok:
 • Øérvényes úti okmány (útlevél),
 • Økérelem formanyomtatvány,
 • Øigazgatási szolgáltatási díj megfizetése,
 • Øelőzetes megállapodás/foglalkoztatási jogviszonyt igazoló okirat,
 • Øa foglalkoztató részére kiállított előzetes csoportos munkavállalási jóváhagyás,

Előzetes csoportos munkavállalási jóváhagyás: a beruházás megvalósítása céljából kiállított munkavállalási célú tartózkodási engedélyezési eljárást megelőzően a beruházás megvalósítása érdekében, meghatározott időtartamra és meghatározott számú vendégmunkás alkalmazására vonatkozó hatósági ígérvény.

 

 • Øa külgazdasági ügyekért felelős miniszter által kiállított igazolás (megállapodásról vagy támogatási ajánlatról),
 • Øszálláshely igazolása (abban az esetben, ha a foglalkoztató a szállást a helyi lakosoktól elkülönítetten biztosítja, akkor a foglalkoztató által kiállított szálláshely igazolás, a szálláshely létesítésére vonatkozó hatósági engedély, annak igazolása, hogy az ingatlan hány fő elhelyezésére alkalmas szálláshely, egyéb esetben a szálláshely használati jogcímét igazoló okirat: pl. bérleti szerződés),
 • ·eljárási határidő: 21 nap, de legkésőbb a kérelem benyújtásától számított 70 nap.

3.1.3         Foglalkoztatási célú tartózkodási engedély

Olyan összevont tartózkodási engedély, amely a kérelmezőt magyarországi foglalkoztatóval foglalkoztatási jogviszony létesítésére és magyarországi tartózkodásra jogosítja, vagy amelynek birtokában a kérelmező magyarországi foglalkoztatására belföldi foglalkoztatóval kötött megállapodás teljesítése érdekében harmadik országban letelepedett munkáltatóval fennálló munkaviszonya alapján kerül sor (DE! a megállapodásban részes vállalkozások nem tartoznak egy vállalkozáscsoporthoz).

 • ·érvényességi ideje: legfeljebb 2 év (a kormányhivatal szakhatósági állásfoglalásában szereplő időtartamig), amely legfeljebb 1 évvel meghosszabbítható, de a három évet nem haladhatja meg az érvényességi idő.
 • ·csatolandó okiratok:
 • Øérvényes úti okmány (útlevél),
 • Økérelem formanyomtatvány,
 • Øigazgatási szolgáltatási díj megfizetése,
 • Øelőzetes megállapodás/foglalkoztatási jogviszonyt igazoló okirat,
 • Øa magyarországi foglalkoztató és a harmadik országban letelepedett foglalkoztató közötti megállapodás,
 • Øszükség esetén (munkakörtől függően) szakképzettséget igazoló okirat hiteles fordítással ellátva,
 • Øszálláshely igazolása (a szálláshely használati jogcímét igazoló okirat: pl. bérleti szerződés),
 • ·eljárási határidő: 21 nap, de legkésőbb a kérelem benyújtásától számított 70 nap.
 • ·A foglalkoztatónak főszabály szerint érvényes munkaerőigénnyel kell rendelkeznie.

3.1.4         Vendégmunkás-tartózkodási engedély

Olyan összevont tartózkodási engedély, amelyet az a harmadik országbeli állampolgár kaphat:

-          akinek a foglalkoztatója nyilvántartásba vett kedvezményes foglalkoztató vagy nyilvántartásba vett minősített kölcsönbeadó,

-          aki a harmadik országbeli állampolgárok magyarországi foglalkoztatásáért felelős miniszternek a Védelmi Tanács jóváhagyásával kiadott rendeletében meghatározott harmadik ország állampolgára, és

-          aki a foglalkoztatáspolitikáért felelős miniszter által ki nem zárt foglalkozásban kíván munkát végezni.

 

Kedvezményes foglalkoztató:

ü  a Kormány stratégiai partnere,

ü  az a foglalkoztató, aki nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházást valósít meg, továbbá,

ü  aki Kiemelt Exportőr Partnerségi Program keretében partnernek minősül.

Minősített kölcsönbeadó: az a foglalkoztató, aki kormányrendeletben meghatározott minősített kölcsönbeadói nyilvántartásban szerepel.

Felhívjuk a figyelmet, hogy a foglalkoztató csak akkor minősül kedvezményes foglalkoztatónak, illetve minősített kölcsönbeadónak, ha a regisztrációs és foglalkoztatási díjat megfizette. A nyilvántartásba vételi eljárás lefolytatására Budapest Főváros Kormányhivatala rendelkezik hatáskörrel és illetékességgel.

 • ·érvényességi ideje: legfeljebb 2 év, mely legfeljebb 1 évvel hosszabbítható, de a három évet nem haladhatja meg az érvényességi idő.
 • ·csatolandó okiratok:
 • Øérvényes úti okmány (útlevél),
 • Økérelem formanyomtatvány,
 • Øigazgatási szolgáltatási díj megfizetése,
 • Øelőzetes megállapodás/foglalkoztatási jogviszonyt igazoló okirat,
 • Øszükség esetén (munkakörtől függően) szakképzettséget igazoló okirat hiteles fordítással ellátva,
 • Øszálláshely igazolása (a szálláshely használati jogcímét igazoló okirat: pl. bérleti szerződés).
 • ·eljárási határidő: 21 nap, de legkésőbb a kérelem benyújtásától számított 60 nap.

 

3.2  MAGAS szintű képzettséget igénylő munkakörökben való foglalkoztatás

3.2.1         Magyar Kártya

Olyan összevont tartózkodási engedély, amelyet az a harmadik országbeli állampolgár kaphat, aki

 1. a)a foglalkoztatásra irányuló jogviszonya alapján, ellenérték fejében, más részére, illetve irányítása alatt tényleges munkát kíván végezni, vagy
 2. b)gazdasági társaság, szövetkezet vagy egyéb – jövedelemszerzési céllal létrejött – jogi személy tulajdonosaként, vezető tisztségviselőjeként az e tevékenységi körbe tartozó tevékenységén túl tényleges munkát végez, vagy
 3. c)akinek magyarországi foglalkoztatására belföldi foglalkoztatóval kötött megállapodás teljesítése érdekében harmadik országban letelepedett munkáltatóval fennálló munkaviszonya alapján kerül sor (DE! a megállapodásban részes vállalkozások nem tartoznak egy vállalkozáscsoporthoz) és

ü   és a fenti esetekben, olyan felsőfokú szakmai képesítéssel rendelkezik, amelyet a felsőoktatásért felelős miniszter – a szakképzésért felelős miniszterrel, a felnőttképzésért felelős miniszterrel, a foglalkoztatáspolitikáért felelős miniszterrel és a harmadik országbeli állampolgárok magyarországi foglalkoztatásáért felelős miniszterrel egyetértésben – meghatározott, vagy

 1. d)aki hivatásos sportoló vagy hivatásos edző, vagy
 2. e)előadóművész, vagy
 3. f)Magyarországon nyilvántartásba vett filmgyártó vállalkozásnál tényleges munkát végző személy.
 • ·érvényességi ideje: legfeljebb 3 év (a kormányhivatal szakhatósági állásfoglalásában szereplő időtartamig), mely alkalmanként legfeljebb 3 évvel meghosszabbítható.
 • ·csatolandó okiratok:
 • Øérvényes úti okmány (útlevél),
 • Økérelem formanyomtatvány,
 • Øigazgatási szolgáltatási díj megfizetése,
 • Øelőzetes megállapodás/foglalkoztatási jogviszonyt igazoló okirat,
 • Øa magyarországi foglalkoztató és a harmadik országban letelepedett foglalkoztató közötti megállapodás,
 • Øfelsőfokú szakmai képesítést igazoló okirat (diploma) hiteles fordítással ellátva (OFFI),
 • Øszálláshely igazolása (a szálláshely használati jogcímét igazoló okirat: pl. bérleti szerződés),
 • ·eljárási határidő: 21 nap, de legkésőbb a kérelem benyújtásától számított 70 nap.

 

3.2.2         EU Kék Kártya

Olyan tartózkodási engedély, amely magas szintű képzettséggel rendelkező birtokosát magyarországi tartózkodásra és egyúttal magyarországi foglalkoztatónál magas szintű képzettséget igénylő munkavállalásra jogosítja.

 • ·érvényességi ideje: legfeljebb 4 év, mely alkalmanként legfeljebb 4 évvel meghosszabbítható.
 • ·csatolandó okiratok:
 • Øérvényes úti okmány (útlevél),
 • Økérelem formanyomtatvány,
 • Øigazgatási szolgáltatási díj megfizetése,
 • Øelőzetes megállapodás/foglalkoztatási jogviszonyt igazoló okirat,
 • ØFigyelem! A havi munkadíj mértéke nem lehet kevesebb, mint a tárgyévet megelőző második év – a Központi Statisztikai Hivatal által közzétett – nemzetgazdasági havi bruttó átlagkeresetének másfélszerese; általános orvos, szakorvos, gyógyszerész, szakgyógyszerész, optometrista, dietetikus és táplálkozási tanácsadó, gyógytornász, védőnő, mentőtiszt, ápoló (felsőfokú képzettséghez kapcsolódó), szülész(nő) (felsőfokú képzettséghez kapcsolódó) munkakörök esetén pedig nem lehet kevesebb, mint a tárgyévet megelőző második év – a Központi Statisztikai Hivatal által közzétett – nemzetgazdasági havi bruttó átlagkeresetének 1,2-szerese.
 • Øfelsőfokú szakmai képesítést igazoló okirat (diploma) hiteles fordítással ellátva (OFFI),
 • ·eljárási határidő: 21 nap, de legkésőbb a kérelem benyújtásától számított 70 nap.

Hosszú távú mobilitás EU Kék Kártyával rendelkezők esetén:

Az Európai Unió tagállama által magas szintű képzettséget igénylő munkavállalás céljából kiadott tartózkodási engedéllyel rendelkező harmadik országbeli állampolgár EU kék kártyát kap, ha

 • ·az EU kék kártyát kiállító tagállamban legalább tizennyolc hónapig jogszerűen tartózkodott és
 • ·rendelkezik a törvényben meghatározott feltételekkel

-  rendelkezik érvényes úti okmánnyal,

-  igazolja a beutazása és tartózkodás célját,

-  nem áll fenn vele szemben kizáró ok,  

-  foglalkoztatása jogszabályban meghatározott szempontok alapján, valamint hazai foglalkoztatáspolitikai érdekből támogatott,

-  az egészségügyi ellátások teljes körére biztosítottnak minősül, vagy kérelmezte azt minden olyan időszakra vonatkozóan, amikor a foglalkoztatásra irányuló jogviszonyból eredően nem minősül biztosítottnak, és

-  Magyarország területén valós lakcímadatot szálláshelyként bejelentett.

 

3.3  Nemzeti Kártya

Nemzeti Kártyát az a szerb vagy ukrán állampolgár kaphat, akinek a tartózkodási célja, hogy a foglalkoztatásra irányuló jogviszonya alapján, ellenérték fejében, más részére, illetve irányítása alatt tényleges munkát végezzen, ideértve a munkaerő-kölcsönzés útján történő foglalkoztatást is.

 • ·érvényességi ideje: legfeljebb 2 év, mely alkalmanként 3 évvel meghosszabbítható.
 • ·csatolandó okiratok:
 • Øérvényes úti okmány (útlevél),
 • Økérelem formanyomtatvány,
 • Øigazgatási szolgáltatási díj megfizetése,
 • Øelőzetes megállapodás/foglalkoztatási jogviszonyt igazoló okirat,
 • Øszükség esetén (munkakörtől függően) képzettséget igazoló okirat (diploma) hiteles fordítással ellátva (OFFI),
 • Øszálláshely igazolása (a szálláshely használati jogcímét igazoló okirat: pl. bérleti szerződés),
 • ·eljárási határidő: 21 nap, de legkésőbb a kérelem benyújtásától számított 70 nap.

3.4  Vállalaton belüli áthelyezés céljából kiadott tartózkodási engedély

Vállalaton belüli áthelyezés céljából az Európai Unió tagállamai területén kívül lakóhellyel rendelkező vezető állású munkavállalók, szakértők és gyakornok-munkavállalók kérelmezhetnek tartózkodási engedélyt, amennyiben harmadik országban letelepedett vállalkozástól ugyanahhoz a vállalkozáshoz vagy vállalkozáscsoporthoz tartozó fogadószervezethez kiküldetés keretében kerülnek áthelyezésre, vagyis a kérelmezőt az áthelyezést megelőzően és annak idejére a küldő, harmadik országban letelepedett szervezethez köti a munkaszerződés.

 

Vezető állású munkavállaló: vezető beosztású személy, aki elsősorban irányító feladatokat lát el a fogadó szervezetben, és aki felett az általános felügyeletet vagy irányítást elsődlegesen a vállalkozás igazgatósága vagy részvényesei, illetve az ezeknek megfelelő testület vagy személyek gyakorolják; ez a beosztás magában foglalja a fogadó szervezet egészének vagy a fogadó szervezet valamely szervezeti egységének, illetve részlegének az irányítását, felügyeleti, szakmai, vagy igazgatási feladatokat ellátó más alkalmazottak munkájának a felügyeletét és ellenőrzését, az alkalmazottak felvételének és elbocsátásának ajánlására vonatkozó hatáskör gyakorlását, illetve az egyéb személyzeti feladatokra vonatkozó hatáskör gyakorlását.

Szakértő: a fogadó szervezet tevékenységi területe, módszerei vagy irányítása szempontjából kivételes ismerettel rendelkező személy, aki a vállalkozáscsoporton belül dolgozik; az ilyen ismeretek felmérése során nem csupán a fogadó szervezet szempontjából lényeges ismereteket kell figyelembe venni, hanem azt is, hogy az adott személy rendelkezik-e a különleges szakismereteket igénylő munka vagy tevékenység típusának megfelelő magas szintű képesítéssel, beleértve a megfelelő szakmai tapasztalatot és adott esetben az engedélyhez kötött szakmához való tartozást is.

Gyakornok-munkavállaló: felsőfokú képesítést tanúsító oklevéllel rendelkező olyan személy, akit szakmai előmenetel, illetve az üzleti eljárásokkal vagy módszerekkel kapcsolatos képzésben való részvétel céljából helyeznek át egy fogadó szervezethez, és aki az áthelyezés idejére munkabérben részesül.

 • ·érvényességi ideje:
 • Øvezető állású munkavállalók és szakértők esetében legfeljebb 3 év,
 • Øgyakornok-munkavállalók esetében legfeljebb 1 év,
 • ·csatolandó okiratok:
 • Øérvényes úti okmány (útlevél),
 • Økérelem formanyomtatvány,
 • Øigazgatási szolgáltatási díj megfizetése,
 • Øa kérelmező és a harmadik országban letelepedett vállalkozás között fennálló munkaszerződés vagy megbízólevél, mely tartalmazza, hogy a vállalaton belüli áthelyezés időpontját közvetlenül három hónapos folyamatos munkaviszony előzte meg ugyanazon a vállalkozáson vagy vállalkozáscsoporton belül,
 • Øa magyarországi fogadó szervezet és a harmadik országban letelepedett vállalkozás ugyanahhoz a vállalkozáshoz vagy vállalkozáscsoporthoz tartozását igazoló irat,
 • Øa vezető állású munkavállaló vagy szakértő esetén a felsőfokú végzettséget vagy szakképzettséget, illetve gyakornok-munkavállaló esetén a felsőfokú végzettséget igazoló okirat,
 • Øa magyarországi fogadó szervezet által kiállított nyilatkozat, mely szerint a vezető állású munkavállaló vagy szakértő rendelkezik a vállalaton belüli áthelyezéshez szükséges tapasztalattal, és
 • Øa vállalaton belüli áthelyezés során az Európai Unió tagállamaiban eltölteni kívánt időtartamra vonatkozó, a harmadik országban letelepedett vállalkozás által kiállított nyilatkozatot (azon feltétel igazolására, hogy az Európai Unió tagállamai területén történő tartózkodás tekintetében Magyarországon a leghosszabb a vállalaton belüli áthelyezés időtartama).

 

Hosszú távú mobilitási engedély: a vállalaton belüli áthelyezés speciális esete

A Magyarország területén tartózkodó, az Európai Unió valamely tagállama által vállalaton belüli áthelyezés céljából kiadott tartózkodási engedéllyel már rendelkező kérelmező hosszú távú mobilitási engedély kiadása iránti kérelmet terjeszthet elő, ha 90 napot meghaladóan kíván Magyarországon tartózkodni. Az ilyen kérelmező, illetve a vele együtt Magyarországon jogszerűen tartózkodó családtag tartózkodási engedély iránti kérelmét Magyarországon is előterjesztheti, amennyiben az első tagállam által kiadott tartózkodási engedélye érvényes.         

 • Øa kérelmet a hosszú távú mobilitás megkezdése előtt 20 nappal kell előterjeszteni,
 • Øa csatolandó iratok köre megegyezik a vállalaton belüli áthelyezés iránti kérelemhez csatolandó okiratokkal.

 

Vállalaton belüli áthelyezés 90 napot nem meghaladó időre – bejelentési kötelezettség

Az a harmadik országbeli állampolgár, aki vállalaton belüli áthelyezés céljából az Európai Unió másik tagállama által kiadott érvényes tartózkodási engedéllyel és érvényes úti okmánnyal rendelkezik, és amennyiben a beutazása vagy tartózkodása Magyarország közrendjét, közbiztonságát vagy nemzetbiztonságát, illetve közegészségügyi érdekét nem sérti vagy veszélyezteti, jogosult

-          az Európai Unió tagállamai területén szabadon mozogni, 90 napot meg nem haladó időtartamig Magyarországra beutazni és ott tartózkodni,

-          külön engedély nélkül a vállalaton belüli áthelyezés keretében a magyarországi fogadó szervezetnél munkát végezni.

A fogadó szervezet legkésőbb a munkába állást követő öt napon belül köteles bejelenteni a harmadik országbeli állampolgár szálláshelye szerint illetékes regionális igazgatóságon, ha az Európai Unió tagállama által vállalaton belüli áthelyezés céljából kiállított tartózkodási engedéllyel rendelkező harmadik országbeli állampolgár vállalaton belüli áthelyezés céljából, kilencven napot meg nem haladó tervezett időtartamig Magyarországon a fogadó szervezetnél végez munkát.

 

A bejelentésnek tartalmaznia kell

-          a harmadik országbeli állampolgár természetes személyazonosító adatait,

-          a vállalaton belüli áthelyezés tervezett időtartamát,

-          a fogadó szervezet vállalkozáscsoporthoz való tartozását.

3.5  Kiküldetés célú tartózkodási engedély

Kiküldetés céljából az a harmadik országbeli állampolgár kaphat tartózkodási engedélyt, aki

 • ·az Európai Unió valamely tagállama által kiállított érvényes munkavállalás célú tartózkodási engedéllyel rendelkezik, és
 • ·munkáját a kiküldő vállalkozásnál fennálló munkaviszony alapján Magyarország területén korlátozott ideig kívánja végezni:
 1. a)a kiküldő vállalkozás nevében és irányítása alatt, a kiküldő vállalkozás és a szolgáltatásnak az adott tagállamban működő címzettje között létrejött szerződés alapján,
 2. b)a kiküldő vállalkozáscsoport tulajdonában lévő telephelyen vagy vállalkozásnál, vagy
 3. c)a kiküldő munkaerő-kölcsönzéssel foglalkozó vállalkozás vagy munkaerőt rendelkezésre bocsátó vállalkozás által küldve egy Magyarországon letelepedett vagy hazánk területén működő vállalkozáshoz.

 

Fontos: a kiküldő vállalkozásnak és a munkavállalónak a kiküldetés idején munkaviszonyban kell állnia egymással.

 • ·érvényességi ideje: legfeljebb 2 év,
 • ·csatolandó okiratok:
 • Øérvényes úti okmány (útlevél),
 • Økérelem formanyomtatvány,
 • Øigazgatási szolgáltatási díj megfizetése,
 • Øaz Európai Unió tagállama által kiadott, munkavállalásra jogosító érvényes tartózkodási engedélyének másolata,
 • Øa kiküldő vállalkozással fennálló munkaviszonyról szóló munkáltatói jogviszony igazolás vagy munkaszerződés,
 • Øa kiküldő vállalkozás által kiállított igazolás a kiküldetésről és annak időtartamáról,
 • Øa fentieken túl az alábbiak egyikét is szükséges benyújtani:

-          a kiküldő foglalkoztató és a szolgáltatás címzettjeként szereplő magyarországi foglalkoztató között létrejött szerződés,

-          annak igazolása, hogy a magyarországi munkavégzési telephely vagy vállalkozás a kiküldő vállalkozás vagy vállalkozáscsoport tulajdonában van,

-         annak igazolása, hogy a kiküldő munkaerő-kölcsönző küldi a kérelmezőt a Magyarországon letelepedett vagy működő vállalkozáshoz,

 • Øszálláshely igazolása (a szálláshely használati jogcímét igazoló okirat: pl. bérleti szerződés).
 • ·eljárási határidő: 21 nap.

 

3.6  Családi együttélés biztosítása célú tartózkodási engedély

3.6.1         Családtagnak minősül:

 • ·a harmadik országbeli állampolgár vagy a magyar állampolgár házastársa (ideértve a 2009. évi XXIX. törvény szerinti bejegyzett élettársát),
 • ·a harmadik országbeli állampolgár házastársával közös kiskorú gyermeke (ideértve az örökbefogadott és nevelt gyermeket is),
 • ·a harmadik országbeli állampolgár eltartott kiskorú gyermeke (ideértve az örökbefogadott és nevelt gyermeket is), aki felett szülői felügyeleti jogot gyakorol,
 • ·a harmadik országbeli állampolgár vagy a magyar állampolgár házastársának eltartott kiskorú gyermeke (ideértve az örökbefogadott és nevelt gyermeket is), aki felett a házastárs szülői felügyeleti jogot gyakorol,
 • ·a kiskorú magyar állampolgár felett szülői felügyeleti joggal rendelkező, a szülői felügyeleti jogát gyakorló, a magyar állampolgárral egy háztartásban élő személy.

 

3.6.2         A foglalkoztató is előterjesztheti családi együttélés biztosítása céljából a tartózkodási engedély iránti kérelmet, amennyiben a családegyesítő fél EU Kék Kártya, Nemzeti Kártya vagy vállalaton belüli áthelyezés céljából kiállított tartózkodási engedéllyel rendelkezik, vagy az iránti kérelmet nyújtott be.

3.6.3         Nem kaphat családi együttélés biztosítása céljából tartózkodási engedélyt a harmadik országbeli állampolgár, ha a családegyesítő:

 • ·vendég-önfoglalkoztatás célú tartózkodási engedéllyel legalább egy éve nem rendelkezik,
 • ·szezonális munkavállalás célú tartózkodási engedéllyel rendelkezik,
 • ·beruházás megvalósítása céljából kiállított munkavállalási célú tartózkodási engedéllyel rendelkezik,
 • ·foglalkoztatási célú tartózkodási engedéllyel rendelkezik,
 • ·vendégmunkás-tartózkodási engedéllyel rendelkezik,
 • ·Fehér Kártyával rendelkezik,
 • ·tanulmányi, képzési célú tartózkodási engedéllyel rendelkezik,
 • ·gyakornoki tevékenység folytatása célú tartózkodási engedéllyel rendelkezik,
 • ·önkéntes tevékenység folytatása célú tartózkodási engedéllyel rendelkezik,
 • ·másik házastársa a családi együttélés biztosítása érdekében kiadott tartózkodási vízummal, illetve tartózkodási engedéllyel rendelkezik.

4.     Az összevont kérelmezési eljárás

Az összevont kérelmezési eljárás olyan eljárás, az általa benyújtott kérelem alapján a harmadik országbeli állampolgárnak Magyarország területén való kilencven napot meghaladó tartózkodása és meghatározott foglalkoztatóval foglalkoztatási jogviszony létesítése engedélyezésére irányul.

Összevont engedély: olyan tartózkodási engedély, amely a harmadik országbeli állampolgárt Magyarország területén meghatározott foglalkoztatóval foglalkoztatási jogviszony létesítésére és tartózkodásra jogosítja.

4.1  A tartózkodási engedély kiadása vagy meghosszabbítása összevont kérelmezési eljárásban történik, ha a harmadik országbeli állampolgár az alább felsorolt célokból terjeszt elő kérelmet:

 • ·szezonális munkavállalás célú tartózkodási engedély,
 • ·beruházás megvalósítása céljából kiállított munkavállalási célú tartózkodási engedély,
 • ·foglalkoztatási célú tartózkodási engedély,
 • ·vendégmunkás-tartózkodási engedély,
 • ·Nemzeti Kártya,
 • ·Magyar Kártya,
 • ·EU Kék Kártya,
 • ·vállalaton belüli áthelyezés célú tartózkodási engedély,
 • ·kutatás célú tartózkodási engedély,
 • ·kutatói rövid távú mobilitási igazolás,
 • ·kutatói hosszú távú mobilitási engedély,
 • ·Vállalati Kártya (foglalkoztatási jogviszony létesítésére irányuló)
 • ·nemzeti érdekből kiállított tartózkodási engedély (foglalkoztatási jogviszony létesítésére irányuló)
 • ·családi együttélés célú tartózkodási engedély (foglalkoztatási jogviszony létesítésére irányuló)

 

4.2  Az alábbi esetekben nem működik közre szakhatóságként a Kormányhivatal, ha a harmadik országbeli állampolgár:

 • ·a vendégmunkás-tartózkodási engedély kiadását kérelmezi,
 • ·beruházás megvalósítása céljából kiállított munkavállalási célú tartózkodási engedély kiadását vagy meghosszabbítását kérelmezi,
 • ·Nemzeti Kártya kiadását vagy meghosszabbítását kérelmezi,
 • ·munkavégzését posztdoktori foglalkoztatásra irányuló pályázat, valamint a Bolyai János Kutatási Ösztöndíj alapján a pályázat, valamint az ösztöndíj keretében látja el,
 • ·jogszabályban meghatározott egyházi személy,
 • ·olyan kutatási tevékenységet végez, amely – a Magyar Tudományos Akadémia által kiállított igazolás szerint – a Magyarország és más állam között létrejött nemzetközi szerződés hatálya alá tartozik,
 • ·olyan magyarországi kutatási tevékenységet végez, amelyet a jogszabályban meghatározott, akkreditált kutatószervezettel kötött fogadási megállapodás alapján folytat,
 • ·hivatásos sportoló,
 • ·hivatásos edző,
 • ·a NATO SOFA Megállapodásban meghatározott és Magyarország területén szolgálati célból tartózkodó fegyveres ereje és polgári állománya tagjának közeli hozzátartozója,
 • ·a jogszabályban meghatározott harmadik országbeli családegyesítő családtagja, feltéve, hogy a kérelem benyújtását megelőzően legalább 1 éve családi együttélés biztosítása céljából kiadott, érvényes tartózkodási engedéllyel jogszerűen Magyarország területén tartózkodik és a családegyesítő fél foglalkoztatása engedélymentes,
 • ·a menekült, oltalmazott családtagja vagy a menekültként elismert kísérő nélküli kiskorú szülője, ennek hiányában gyámja, feltéve, hogy a kérelem benyújtását megelőzően családi együttélés biztosítása céljából kiadott, érvényes tartózkodási engedéllyel rendelkezik,
 • ·a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi I. törvény 95. § (16) bekezdése szerint kérelmezi a tartózkodási engedélyt,
 • ·magyar állampolgár családtagjaként kérelmez tartózkodási engedélyt,
 • ·nemzeti érdekből kiállított tartózkodási engedélyt (foglalkoztatási jogviszony létesítésére irányuló) kérelmez.

5.     A foglalkoztatók/fogadó szervezetek külföldi állampolgárokkal kapcsolatos bejelentési kötelezettségei

5.1   Harmadik országbeli foglalkoztatott tartózkodási engedélyével kapcsolatos kötelezettség

A foglalkoztató vagy a fogadó szervezet legkésőbb a harmadik országbeli állampolgár munkába lépésének napján köteles meggyőződni arról, hogy a harmadik országbeli állampolgár érvényes, az adott foglalkoztatónál vagy a fogadó szervezetnél munkavégzésre jogosító tartózkodási engedéllyel rendelkezik-e.

A foglalkoztató vagy a fogadó szervezet a harmadik országbeli állampolgár által bemutatott tartózkodási engedély másolatát a foglalkoztatás időtartama alatt köteles megőrizni.

A fentieket az idegenrendészeti hatóság hatósági ellenőrzése során kérheti bemutatni!

5.2   Bejelentési kötelezettségek

 

5.2.1          A foglalkoztatás megkezdésének bejelentése

 

A foglalkoztató a harmadik országbeli állampolgár foglalkoztatásának megkezdését az alábbi határidők mellett köteles bejelenteni az idegenrendészeti hatóságnak:

 • ·ha a foglalkoztató vagy a fogadó szervezet kérelmezte a munkavégzésre jogosító tartózkodási engedélyt, a harmadik országbeli állampolgár részére kiállított munkavégzésre jogosító tartózkodási engedély átvételét követő 5 napon belül;
 • ·ha a foglalkoztató vagy a fogadó szervezet kérelmezte a munkavégzésre jogosító tartózkodási engedélyt, azonban a harmadik országbeli állampolgár az átvétel időpontját követően – az előzetes megállapodásban kikötött várható munkakezdési időponthoz képest észszerű időn belül – utazik be Magyarországra, a beutazás napját követő 5 napon belül;
 • ·az előző két esetbe nem tartozó esetben a harmadik országbeli állampolgár részére kiállított munkavégzésre jogosító tartózkodási engedély átvételét követő 5 napon belül;
 • ·a tanulmányi célú tartózkodási engedéllyel rendelkező harmadik országbeli állampolgárok esetén a munkavégzés megkezdését követő 5 napon belül.

 

5.2.2          A foglalkoztatás meg nem kezdésének bejelentése

 

A foglalkoztató vagy a fogadó szervezet az alábbi határidők mellett köteles bejelenteni az idegenrendészeti hatóságnak, ha a harmadik országbeli állampolgár az engedélyezett munkáját nem kezdi meg:

 • ·amennyiben a foglalkoztató vagy a fogadó szervezet kérelmezte a munkavégzésre jogosító tartózkodási engedélyt, és a foglalkoztató vagy a fogadó szervezet tudomást szerez arról, hogy a harmadik országbeli állampolgár nem kezdi meg a munkavégzést a foglalkoztatónál vagy fogadó szervezetnél, haladéktalanul, de legkésőbb az erről való tudomásszerzést követő 5 napon belül;
 • ·amennyiben nem a foglalkoztató vagy a fogadó szervezet kérelmezte a munkavégzésre jogosító tartózkodási engedélyt, azonban tudomást szerez arról, hogy a harmadik országbeli állampolgár a munkaviszony létesítése céljából kötött előzetes megállapodásban kikötött várható munkakezdési időponthoz képest észszerű időn belül nem kezdi meg a munkáját a foglalkoztatónál vagy fogadó szervezetnél, haladéktalanul, de legkésőbb a munkaszerződésben előzetesen meghatározott, tervezett munkakezdési időpontot követő 5 napon belül.

 

5.2.3          A foglalkoztatás megszűnésének bejelentése

 

A foglalkoztató vagy a fogadó szervezet a bejelentés alapjául szolgáló tény vagy körülmény beálltától számított 5 napon belül köteles bejelenteni az idegenrendészeti hatóságnak, ha a munkavégzés a munkavégzésre jogosító tartózkodási engedély érvényességi idején belül megszűnik.

A foglalkoztatás megkezdését, meg nem kezdését, megszűnését a foglalkoztató vagy a fogadó szervezet a következő adatok közlésével köteles teljesíteni:

 • ·foglalkoztató vagy fogadó szervezet adatai (név, cím, székhely, telephely, gazdálkodási forma, cégjegyzékszám),
 • ·harmadik országbeli állampolgár munkavállaló vagy vállalaton belül áthelyezett természetes személyazonosító adatai,
 • ·harmadik országbeli állampolgár munkavállaló vagy vállalaton belül áthelyezett tartózkodásra jogosító engedélyének száma,
 • ·munkakör,
 • ·a tényleges munkavégzés vagy vállalaton belül áthelyezés megkezdésének vagy meg nem kezdésének, vagy a munkavállalási engedély, vagy az összevont engedély érvényességi idején belül történő megszűnésének időpontja.

 

A foglalkoztató a fenti felsorolt bejelentéseket elektronikus azonosítását követően az Enter Hungary felületen keresztül, elektronikus úton teljesíti.

 

 

5.2.4          A foglalkoztatás megkezdésére, meg nem kezdésére, megszűnésére vonatkozó bejelentési kötelezettség elmulasztásának jogkövetkezménye

 

A foglalkoztatás megkezdésére, meg nem kezdésére, megszűnésére vonatkozó bejelentési kötelezettséget elmulasztó, valamint a tartózkodási engedéllyel kapcsolatos meggyőződéséi kötelezettségét elmulasztó foglalkoztatót vagy fogadó szervezetet az idegenrendészeti hatóság a foglalkoztatott harmadik országbeli állampolgárok számával arányos mértékű közrendvédelmi bírsággal sújtja, melynek összege foglalkoztatottanként 1 000 000 forintig terjedhet.

A közrendvédelmi bírság megfizetésének kötelezettsége alól a foglalkoztató vagy a fogadó szervezet akkor mentesül, ha bizonyítja, hogy a – fentebb részletezett – ellenőrzési és bejelentési kötelezettségének eleget tett.

Nem mentesül a foglalkoztató, illetve a fogadó szervezet a közrendvédelmi bírság megfizetésének kötelezettsége alól akkor, ha tudott, vagy kellő gondosság mellett tudhatott volna arról, hogy az érvényes tartózkodási engedélyként vagy más, tartózkodásra jogosító engedélyként bemutatott okmány hamis volt.

A fővállalkozó és valamennyi közbenső alvállalkozó az alvállalkozó foglalkoztatóval vagy a fogadó szervezettel egyetemlegesen felel a közrendvédelmi bírság megfizetéséért akkor, ha tudott, vagy kellő gondosság mellett tudhatott volna arról, hogy az alvállalkozó foglalkoztató harmadik országbeli állampolgárt tartózkodásra jogosító engedély nélkül foglalkoztat.

5.2.5          A 90 napot meg nem haladó vállalaton belüli áthelyezés bejelentése

 

A fogadó szervezet legkésőbb a munkába állást követő 5 napon belül köteles bejelenteni, ha az Európai Unió tagállama által vállalaton belüli áthelyezés céljából kiállított tartózkodási engedéllyel rendelkező harmadik országbeli állampolgár vállalaton belüli áthelyezés céljából, kilencven napot meg nem haladó, tervezett időtartamig Magyarországon a fogadó szervezetnél végez munkát.

A bejelentésnek tartalmaznia kell

 • ·a harmadik országbeli állampolgár természetes személyazonosító adatait,
 • ·a vállalaton belüli áthelyezés tervezett időtartamát és
 • ·a fogadó szervezet vállalkozáscsoporthoz tartozását.

A foglalkoztató a fenti bejelentést elektronikus azonosítását követően az Enter Hungary felületen keresztül, elektronikus úton teljesíti.

5.2.6          Foglalkoztatási feltételekben történő változás bejelentése vendégmunkás-tartózkodási engedély esetén

 

A vendégmunkás-tartózkodási engedéllyel rendelkező külföldit foglalkoztató munkáltató, ha az általa foglalkoztatott vendégmunkás foglalkoztatási feltételeiben változás áll be, köteles azt a változás bekövetkezésétől számított 5 napon belül az Enter Hungary rendszeren keresztül, az alábbi adatok közlésével bejelenteni:

 • ·a foglalkoztató adatai (név, cím, székhely, telephely, gazdálkodási forma, cégjegyzékszám),
 • ·a vendégmunkás természetes személyazonosító adatai,
 • ·a vendégmunkás tartózkodásra jogosító engedélyének száma,
 • ·az engedélyezett és a megváltozott foglalkozás megnevezése és FEOR száma,
 • ·az engedélyezett és a megváltozott magyarországi munkavégzési hely címe.

 

5.3   A vendégmunkást foglalkoztató munkáltató speciális kötelezettségei

A foglalkoztató köteles gondoskodni arról, hogy

 • ·a beruházás megvalósítása céljából kiállított munkavállalási célú,
 • ·a foglalkoztatás céljából kiállított, vagy
 • ·a vendégmunkás-tartózkodási engedéllyel

rendelkező vendégmunkás a munkaviszonya megszűnése vagy megszüntetése esetén Magyarország területét a munkaviszony megszűnését követő legkésőbb 6. napon elhagyja.

 

Amennyiben a foglalkoztató a fenti kötelezettségének nem tesz eleget, az idegenrendészeti hatóság 5 000 000 forint összegű bírsággal sújtja.

A foglalkoztató mentesül a bírság megfizetése alól, ha bizonyítja, hogy a fenti kötelezettsége teljesítése során úgy járt el, ahogyan az az adott helyzetben általában elvárható.

A foglalkoztató különösen akkor felel meg az adott helyzetben általában elvárható magatartás követelményének, ha az idegenrendészeti hatóság irányába történő bejelentési kötelezettségének maradéktalanul eleget tesz, továbbá bizonyítani tudja, hogy

 • ·a vendégmunkás részére az általa értett nyelven tájékoztatást adott a munkaviszony megszűnésének idegenrendészeti jellegű jogkövetkezményeiről, valamint az országelhagyásra vonatkozó kötelezettségről és az ahhoz kapcsolódó szankciókról,
 • ·a foglalkoztató a származási országba vagy a távozás célországaként a kérelemben megjelölt nyilatkozatban szereplő országba a vendégmunkás nevére szóló repülőjeggyel rendelkezett, vagy részére a vendégmunkás ilyen repülőjegyet bemutatott, és ezt dokumentáltan bizonyítani tudja, és
 • ·a vendégmunkás kiutazására azért nem került sor, mert

-   a vendégmunkás a kiutazás napja előtt a bejelentett szálláshelyéről ismeretlen helyre távozott, és vele kapcsolatot teremteni nem tudott, vagy

-   vendégmunkás más foglalkoztatóval létesített munkaviszonyt, és a foglalkoztató, a foglalkoztató-váltás tényéről megbizonyosodott és azt okirattal bizonyítani tudja.

Az idegenrendészeti hatóság és az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv által előlegezett kiutasítási, kiutaztatási, valamint az idegenrendészeti őrizetben tartással keletkezett költséget köteles a foglalkoztató megtéríteni, ha

 • ·a kiutasított vendégmunkás nem rendelkezik a költségek fedezetével és
 • ·a kiutasítást azért rendelték el, mert a vendégmunkás

-  a tartózkodási feltételeket nem teljesíti,

-  engedély nélkül végzett munkát, vagy

-  beutazása és tartózkodása a közegészséget sérti vagy veszélyezteti.

 

Ha a foglalkoztató vagy a fogadó szervezet a vendégmunkás munkaviszonya megszűnése vagy megszüntetése esetén a vendégmunkás ország-elhagyási kötelezettségével kapcsolatos, illetve a vendégmunkás foglalkoztatása meg nem kezdésére, foglalkoztatása megszűnésére vonatkozó bejelentési kötelezettségének az egy naptári éven belül általa Magyarországra hozott vendégmunkások létszámának 30%-a esetében nem tesz eleget, a foglalkoztató vagy a fogadó szervezet a bírság kiszabásának időpontjától számított 2 évig a meglévő vendégmunkás állományán túl további vendégmunkást nem alkalmazhat.

6.     Az új idegenrendészeti jogszabály, a harmadik országbeli állampolgárok beutazására és tartózkodására vonatkozó általános szabályokról szóló 2023. évi XC. törvény hatályba lépésével kapcsolatos átmeneti szabályok

6.1   A tartózkodásra jogosító okmányok érvényessége

A 2024. január 1. napja előtt kiadott vízum, tartózkodási engedély, ideiglenes tartózkodásra jogosító igazolás, bevándorlási engedély, illetve letelepedési engedély, ideiglenes, nemzeti és EK letelepedési engedély és az úti okmány az érvényességi idején belül az abban foglaltak szerinti tartózkodásra jogosít.

A 2024. január 1. és 2024. február 29. közötti érvényességi idővel kiállított tartózkodási vagy letelepedési engedély érvényessége 2024. április 30-ig meghosszabbodik, tehát úgy kell tekinteni, mintha eredetileg is 2024. április 30-i érvényességi idővel lett volna kiállítva.

 

6.2   A 2024. január 1-jén érvényes engedéllyel rendelkezők Btátv. szerinti első kérelmének benyújtása

 

Azon harmadik országbeli állampolgár, aki 2024. január 1-jén Magyarországon érvényes tartózkodási engedéllyel rendelkezett, az új idegenrendészeti jogszabály, a Btátv. szerinti jogcímek valamelyikén kérelmezheti a tartózkodási engedélye kiadását. A kérelem benyújtásakor a tartózkodási engedély kiadására vonatkozó eljárási díjat  kell leróni.

 

A kérelmet legkorábban a tartózkodási engedély lejárta előtt 45 nappal lehet benyújtani. Ez alól kivétel, ha a foglalkozási feltételek megváltozása miatt szükséges új tartózkodási engedély iránti kérelmet benyújtani.

A tartózkodási engedély iránti kérelem késedelmes benyújtása okán igazolási kérelmet a tartózkodási engedély érvényességi idején túl előterjeszteni nem lehet.

A Btátv.-ben meghatározott tartózkodási engedély okmány érvényességi idejét úgy kell tekinteni, mintha az a Btátv. alapján 2024. január 1-jét követően benyújtott tartózkodási engedély kérelemmel kezdődne. Ez azt jelenti, hogy a Btátv.-ben az adott tartózkodási cél esetén meghatározott maximális tartózkodási időbe nem fog beleszámítani az eddigi tartózkodási idő.

A fenti érvényességi idő számítása alól kivételt képeznek az alábbi tartózkodási engedélyek:

 • ·szezonális munkavállalás célú tartózkodási engedély,
 • ·vállalaton belüli áthelyezés célú tartózkodási engedély,
 • ·Fehér Kártya,
 • ·a gyakornoki tevékenység folytatása célú tartózkodási engedély,
 • ·az álláskeresési vagy vállalkozásindítási célú tartózkodási engedély,
 • ·az ideiglenes tartózkodási engedély,
 • ·az önkéntes tevékenység folytatása célú tartózkodási engedély,
 • ·a mobilitási igazolás,
 • ·mobilitási tartózkodási engedély.

 

Ha a harmadik országbeli állampolgár a felsorolt tartózkodási engedélyek valamelyikével rendelkezik, a hatóság figyelembe veszi a korábbi engedélye(i) által eddig biztosított tartózkodási időt is. A kérelem ezért csak akkor engedélyezhető, ha a Btátv. által kiadandó tartózkodásra jogosító okmány érvényességi idejét nem haladja meg a kérelmező magyarországi tartózkodásának összidőtartama, a korábbi tartózkodásra jogosító engedélyeire figyelemmel.

A 2024. március 1. és 2024. április 1. között lejáró tartózkodási engedély kiadása iránti kérelmet legkésőbb a tartózkodási engedély érvényességi idejének utolsó napján kell benyújtani.

A kérelem benyújtása előtt meg kell győződni arról, hogy az a tevékenység, amely miatt a harmadik országbeli állampolgár Magyarországon tartózkodik, megfelel-e a Btátv. által szabályozott valamelyik tartózkodási célnak, és az annak megfelelő kérelmet kell benyújtani.

Ha a harmadik országbeli állampolgár munkavállalás célú tartózkodási engedéllyel rendelkezik, a Btátv. szerinti munkavégzésre jogosító alábbi jogcímeken kérhető a tartózkodási engedély kiadása:

 • ·foglalkoztatási célú tartózkodási engedély,
 • ·vendégmunkás-tartózkodási engedély,
 • ·Magyar Kártya,
 • ·EU Kék Kártya,
 • ·Nemzeti Kártya.

 

A fent felsoroltak közül azt kell kérelmezni, amelyik típusú engedélyre vonatkozó feltételek a harmadik országbeli állampolgár foglalkoztatása, illetve állampolgársága alapján fennállnak.

A 2024. január 1-jén érvényes családi együttélés biztosítása célú tartózkodási engedéllyel rendelkező személyt a Btátv. szerinti családi együttélés biztosítása célú tartózkodásra vonatkozó jogok illetik meg és kötelezettségek terhelik.

A családi együttélés biztosítása célú tartózkodási engedély abban az esetben is meghosszabbítható, ha a Btátv. szerint az a családtag, akivel Magyarországon továbbra is együtt szeretne tartózkodni, olyan célból rendelkezik tartózkodási engedéllyel, amelyre hivatkozással a Btátv. szerint nincs lehetőség családi együttélés célú tartózkodási engedély kérelmezésére. Ez esetben tartózkodási engedély meghosszabbítása iránti kérelmet kell benyújtani, és a hosszabbításra irányadó eljárási díjat[n14]  kell leróni.

Ebben az esetben a kérelmezőnek nyilatkoznia kell arról – kiskorú esetén a törvényes képviselője útján –, hogy amennyiben annak a családtagnak a tartózkodási engedélye, akihez csatlakozik, érvénytelenné válik, akkor az érvénytelenné válást követő 8 napon belül az Európai Unió tagállamainak és más schengeni államok területéről önkéntesen távozik.

Ha valaki 2024. január 1-jét követően szeretne családi együttélés biztosítása céljából csatlakozni olyan családtagjához, aki az előző idegenrendészeti jogszabály, a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény (a továbbiakban: Harmtv.) szerint kiadott tartózkodási engedéllyel rendelkezik, akkor a családi együttélés biztosítása céljából a tartózkodási engedélyt 2024. január 1. után is a Harmtv. szerint kell kiadni, és arra a Harmtv. szabályait kell alkalmazni.

 

6.3   A 2024. január 1. előtt benyújtott, véglegesen el nem bírált vízum és tartózkodási engedély iránti kérelemmel kapcsolatos eljárásban a Harmtv., a megismételt eljárásban pedig az új idegenrendészeti törvény, a Btátv. rendelkezéseit kell alkalmazni.

 

 

Utoljára frissítve:

Belügyi alapok
 • Belügyi alapok

   

  Az Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság által az Európai Unió Belügyi Alapok társfinanszírozásával megvalósított projektekről bővebben itt olvashat.

   

  logo mmia pici

   

   

Hirdetmények

Az Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság a 2005. november 1-jét követően indult eljárásokban hatósági döntéseit a jogszabályban meghatározott esetekben hirdetményi úton honlapján is közzéteszi. Amennyiben a lenti keresőbe beírt adatokkal nincs találat, kérem, kattintson a HIRDETMENY linkre és ismételje meg a keresést a megjelenő felületen.

HIRDETMENY

OIF logó nagyonnagyonkicsi

 

 

ORSZÁGOS IDEGENRENDÉSZETI FŐIGAZGATÓSÁG

OK