Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal

Tartalomjegyzék

A kutatás célú tartózkodási engedély

TÁJÉKOZTATÓ

 

 

A kutató és családtagja tartózkodása:

a kutatás célú tartózkodási engedély, a kutatói hosszú távú mobilitási tartózkodási engedély és a kutatói rövid távú mobilitási igazolás

 

 

 1. 1)Melyik harmadik országbeli állampolgár kaphat kutatás céljából tartózkodási engedélyt, kutatói hosszú távú mobilitási tartózkodási engedélyt, illetve kutatói rövid távú mobilitási igazolást?

 

 1. I.Kutatás céljából tartózkodási engedélyt az a harmadik országbeli állampolgár kaphat,
 • ·aki akkreditált kutatószervezettel kötött fogadási megállapodás alapján tudományos kutatás folytatása céljából kíván Magyarország területén tartózkodni, és
 • ·akire nézve a kutatószervezet írásban kötelezettséget vállalt arra, hogy a kutatónak az engedélyezett tartózkodás időtartamát meghaladó tartózkodása esetén – amennyiben a kutató a szükséges anyagi fedezettel nem rendelkezik – megtéríti a kiutasításával kapcsolatban felmerült költségeket.

 

Nem kaphat kutatás céljából tartózkodási engedélyt

 • ·az a harmadik országbeli állampolgár, aki a menekültügyi hatóságtól menekültkénti elismerését kérte, vagy a menekültügyi hatóságtól ideiglenes vagy kiegészítő védelmet kért,
 • ·az, akit Magyarország menekültként ismert el, vagy ideiglenes vagy kiegészítő védelemben részesített,
 • ·a befogadott,
 • ·az a harmadik országbeli állampolgár, akiknek kiutasítását ténybeli vagy jogi indokok miatt felfüggesztették,
 • ·a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személy,
 • ·az a harmadik országbeli állampolgár, aki az Európai Unió más tagállama által kiadott huzamos tartózkodói jogállást igazoló EU tartózkodási engedéllyel rendelkezik,
 • ·az a harmadik országbeli állampolgár, aki vállalaton belüli áthelyezés keretében, gyakornokként érkezik az Európai Unió területére, valamint
 • ·az a harmadik országbeli állampolgár, aki magas szintű képzettséget igénylő munkavállalás céljából lép be az Európai Unió területére.

 

 1. II.Kutatói hosszú távú mobilitási tartózkodási engedélyt az a harmadik országbeli állampolgár kaphat,
 • ·aki az Európai Unió tagállama által kutatás céljából kiadott tartózkodási engedéllyel rendelkezik és akkreditált kutatószervezettel kötött fogadási megállapodás alapján kutatása egy részét – 180 napot meghaladó időtartamban – a magyarországi kutatószervezetnél kívánja folytatni,
 • ·a fenti kutató családtagja, aki az EU tagállama által családtagi jogállására tekintettel kiállított érvényes tartózkodási engedéllyel rendelkezik.

 

 1. III.Kutatói rövid távú mobilitási igazolást az a harmadik országbeli állampolgár kaphat,
 • ·aki az Európai Unió tagállama által kutatás céljából kiadott tartózkodási engedéllyel rendelkezik és akkreditált kutatószervezettel kötött fogadási megállapodás alapján kutatása egy részét – 360 napos időszakon belül maximum 180 napig terjedő időtartamban – a magyarországi kutatószervezetnél kívánja folytatni,
 • ·a fenti kutató családtagja, aki az EU tagállama által családtagi jogállására tekintettel kiállított érvényes tartózkodási engedéllyel rendelkezik.

 

Harmadik országbeli állampolgárnak minősül:

 • ·az a nem magyar állampolgár, aki nem tartozik a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek közé, tehát aki nem EGT-állampolgár vagy annak családtagja, valamint
 • ·a hontalan személy.

 

 1. 2)Hol nyújtható be a kérelem?

 

 1. I.A tartózkodási engedély kiadása iránti kérelem

 

 1. a)A kérelem benyújtása külföldön

 

Ha Ön vízummentesen nem utazhat be Magyarországra, és nem rendelkezik Magyarországon tartózkodásra jogosító engedéllyel, akkor a tartózkodási engedély kiadása iránti kérelmet, illetve a mobilitási értesítést külföldön kell benyújtania.

 

A kérelmet azon a magyar külképviseleten tudja benyújtani, amely az Ön állampolgársága vagy szokásos tartózkodási helye szerinti országban működik.

Javasoljuk, hogy az illetékes konzulátusnál érdeklődjön arról, hogy van-e egyéb kérelem átvételére felhatalmazott hely, ahol a kérelem szintén benyújtható. Ilyen átvevő hely például a tiszteletbeli konzul, a kereskedelmi képviselet vagy külső szolgáltató.

 

Ha az Ön állampolgársága vagy szokásos tartózkodási helye szerinti országban nem működik magyar konzulátus vagy egyéb kérelem átvevő hely, akkor kivételes esetben a kérelmet benyújthatja abban az országban is, ahol jogszerűen tartózkodik, de kizárólag akkor, ha a kérelmezés indokait okirattal igazolja.

 

Vízumot külön nem kell kérelmeznie, mert a tartózkodási engedély kiadása iránti kérelem magában foglalja a tartózkodási engedély átvételére jogosító vízum iránti kérelmet is.

 

 1. b)A kérelem benyújtása Magyarországon

 

Mely esetben nyújtható be a kérelem Magyarországon?

 

Amennyiben Ön állampolgárságánál fogva vízummentesen utazhat be  Magyarországra, és nem rendelkezik tartózkodási engedéllyel, akkor jogszerű tartózkodásának ideje alatt a tartózkodási engedély kiadása iránti kérelmét Magyarországon is benyújthatja.

 

Amennyiben az Európai Unió másik tagállama által kiállított kutatás célú tartózkodási engedéllyel rendelkezik, a kutatói hosszú távú mobilitási tartózkodási engedély iránti kérelmet, illetve a kutatói rövid távú mobilitási igazolás kiadása céljából tett értesítést szintén benyújthatja Magyarországon.

 

A fenti esetben az Önnel együtt Magyarországon jogszerűen tartózkodó, az Európai Unió másik tagállama által kiállított tartózkodási engedéllyel rendelkező családtagja is benyújthatja Magyarországon a tartózkodási engedély, illetve a mobilitási értesítést.

 

Milyen módon nyújtható be a kérelem Magyarországon?

 

A kérelmet Magyarországon az alábbi módokon nyújthatja be:

 • ·elektronikus úton az Enter Hungary felületen, melyet ide kattintva érhet el, vagy
 • ·személyesen, az OIF-nak az Ön szálláshelye szerint illetékes regionális igazgatóságán, melyek elérhetőségéről és további információkról ide kattintva olvashat

 

Felhívjuk a figyelmet, hogy ha meghatalmazottja jogi képviselő vagy jogi személy, a kérelem kizárólag az Enter Hungary felületen nyújtható be.

 

 1. II.A kérelem benyújtása a fogadó szervezet által

 

A kutatás célú tartózkodási engedély kiadása, illetve meghosszabbítása iránti kérelmet a fogadó szervezet is előterjesztheti, ha ehhez a kutató írásbeli nyilatkozattal hozzájárul és

 • ·még nem utazott be Magyarország területére, vagy
 • ·vízummentesen utazott be Magyarországra, itt jogszerűen tartózkodik, és nem rendelkezik tartózkodási engedéllyel, vagy
 • ·érvényes, kutatás céljából kiállított tartózkodási engedéllyel rendelkezik, és azt kívánja meghosszabbítani.

 

A kérelmet a fogadó szervezet kizárólag az Enter Hungary felületen nyújthatja be.

Az Enter Hungary felület ide  kattintva érhető el.

 

Azokban az esetekben, amikor a fogadó szervezet útján kerül előterjesztésre a tartózkodási engedély iránti kérelem, a biometrikus adatokat tartalmazó tartózkodásra jogosító okmány kiállítása céljából arcképmás készítésére, ujjnyomat rögzítésére és egyéb eljárási cselekmények lefolytatása céljából a hatóság felhívására az ügyfél a hatóság előtt köteles személyesen megjelenni.

 

 1. III.A tartózkodási engedély meghosszabbítása iránti kérelem

 

A kutatás célú tartózkodási engedély, illetve a kutatói hosszú távú mobilitási tartózkodási engedély meghosszabbítását kizárólag Magyarországon kérelmezheti, az Enter Hungary felületen, melyet ide  kattintva érhet el.

 

Felhívjuk a figyelmét, hogy a tartózkodási engedély kizárólag akkor hosszabbítható meg, ha

 • ·rendelkezik érvényes tartózkodási engedéllyel a kérelem benyújtásakor,
 • ·a tartózkodási engedélyével bármely 180 napos időszakban legalább 90 napot Magyarországon tartózkodott.

 

Felhívjuk a figyelmet, hogy a tartózkodási engedély meghosszabbítása iránti kérelmet legkésőbb a tartózkodási engedély érvényességi idejének lejártát megelőző 30 nappal kell benyújtani.

 

 1. 3)A kérelem benyújtásával kapcsolatos egyéb információk

 

Személyes benyújtás esetén a kérelem formanyomtatványt pontosan kitöltve és a kérelmező által aláírva kell benyújtani. A nyomtatvány ide a betétlap ide kattintva érhető el. 

Word formátumban: ide illetve ide kattintva.

Az Enter Hungary felületen történő benyújtás esetén az ott található elektronikus űrlapot kell megfelelően kitölteni. Az Enter Hungary felületet ide  kattintva érheti el.

 

A kérelem benyújtásakor a biometrikus adatokat tartalmazó tartózkodásra jogosító okmány kiállítása céljából arcképmás készítésére és hat éves kor feletti kérelmező esetén ujjnyomat rögzítésére kerül sor.

 

Az Enter Hungary felületen előterjesztett kérelem akkor minősül az idegenrendészeti hatósághoz érkezettnek, ha a kérelem díját befizette, és a visszaigazolás megküldésétől számított 15. napon belül megtörtént az arcképmása, valamint az ujjnyomata rögzítése és az aláírásminta megadása. Ha a kérelem érkezettnek minősül, az idegenrendészeti hatóság erről tájékoztatást küld.

 

 1. 4)Az eljárás díja

 

Az eljárási díjakról szóló tájékoztatót ide  kattintva tekintheti meg.

 

 1. 5)Milyen kötelező mellékleteket kell benyújtani a kérelemhez?

 

A tartózkodási engedély iránti kérelem engedélyezéséhez teljesítenie kell a beutazási és tartózkodási feltételeket, melyeket az eljárás során a kötelező mellékletekkel tud igazolni.

Kérjük, hogy a mellékleteket maradéktalanul töltse ki, illetve minden iratot ellenőrizzen a benyújtás előtt, ezzel hozzájárulhat kérelmének mielőbbi elbírálásához.

 

A tartózkodási célt igazoló dokumentumok

 

A tartózkodás célja az alábbi irattal igazolható:

 • ·az akkreditált kutatóintézettel kötött fogadási megállapodás

 

A kutatói hosszú távú mobilitási tartózkodási engedély és a kutatói rövid távú mobilitási értesítés benyújtásakor

 • ·mellékelni kell a hosszú, illetve rövid távú mobilitási tervet, a mobilitás tervezett időtartama és az azzal kapcsolatos időpontok megjelölésével,
 • ·be kell mutatni az érvényes úti okmányt,
 • ·be kell mutatni az Európai Unió tagállama által kiállított érvényes kutatási célú tartózkodási engedélyt,
 • ·amennyiben családtagja is Önnel együtt kérelmez, az ő esetében is be kell mutatni az Európai Unió tagállama által kiállított érvényes tartózkodási engedélyt.

 

A magyarországi megélhetést igazoló dokumentumok

 

Önnek az alábbi dokumentumok valamelyikével igazolnia kell, hogy elegendő anyagi fedezettel rendelkezik, így a jogszerűen megszerzett jövedelemből, megtakarításból fedezni tudja a megélhetés, lakhatás, kiutazás és az egészségügyi ellátás költségeit:

 • ·munkáltatói és/vagy előző évi adóhatósági jövedelemigazolással,
 • ·külföldről folyósított rendszeres jövedelemről szóló munkáltatói és/vagy adóhatósági igazolással,
 • ·a kérelmező nevére szóló hitelintézeti igazolással (pl. bankszámlaforgalom kimutatás, lekötött megtakarítás, értékpapír, számlaegyenleg).

 

A magyarországi szálláshelyet igazoló dokumentumok

 

Önnek valós magyarországi lakcímadatot kell bejelenteni szálláshelyként a kérelem nyomtatványon. A bejelentéshez külön irat csatolására nincs szükség.

 

Az egészségbiztosítást igazoló dokumentumok

 

Önnek okirattal igazolnia kell, hogy az egészségügyi ellátások teljes körére biztosítottnak minősül, vagy az egészségügyi ellátás költségeit biztosítani képes.

Ennek lehetséges módjai:

 • ·társadalombiztosítás alapján biztosítottnak minősül,
 • ·nemzetközi szerződés vagy megállapodás alapján a magyar egészségbiztosítás szolgáltatásait igénybe veheti,
 • ·a megélhetését igazoló okiratok alapján egészségügyi ellátása költségeit biztosítani képes.

 

A kiutazás feltételeit igazoló dokumentumok

 

A kiutazás feltételei igazolhatók:

 • ·érvényes útlevéllel,
 • ·Ön rendelkezik érvényes menetjeggyel vagy annak összegével.

 

Egyéb szükséges dokumentumok

 

 • ·Csatolni kell egy darab igazolványképet.

 

Hosszabbítás esetén nem kell ismételten csatolnia a változatlan feltételekre vonatkozó okiratokat.

 

 1. 6)Eljárással kapcsolatos egyéb információk

 

A kutatás célú tartózkodási engedély, a kutatói hosszú távú mobilitási tartózkodási engedély, illetve a kutatói rövid távú mobilitási igazolás iránti kérelmet az eljáró hatóság összevont kérelmezési eljárás keretében bírálja el.

Az összevont kérelmezési eljárásról szóló részletes tájékoztatót ide  kattintva olvashatja.

 

 1. 7)Az ügyintézés ideje

 

Az ügyintézési idő: 15 nap.

 

A kötelező mellékleteken kívül az OIF a tényállás tisztázása érdekében további okiratok benyújtására is felhívhatja, valamint egyéb eljárási cselekményt is foganatosíthat.

 

A hiánypótlási határidő és a különféle eljárási cselekmények lefolytatása az ügyintézési határidőbe nem számít bele.

 

A regionális igazgatóság a kutatás célú tartózkodási engedély, illetve a kutatói hosszú távú mobilitási tartózkodási engedély iránti kérelemben az érdemi döntést a kérelem benyújtásától számított 60 napon belül hozza meg.

 

 1. 8)A tartózkodási engedély, illetve a mobilitási igazolás átvétele

 

Ha a tartózkodási engedély, illetve a mobilitási igazolás iránti kérelmet külképviseleten terjesztette elő, és a regionális igazgatóság a tartózkodási engedély kiadása iránti kérelemnek helyt ad, egyidejűleg a tartózkodási engedély átvételére jogosító vízum kiadását is engedélyezi, és erről értesíti a magyar konzulátust.

A tartózkodási engedély átvételére jogosító vízumot a konzuli tisztviselő adja ki.

Felhívjuk a figyelmet, hogy tartózkodási engedély átvételére jogosító D vízum egyszeri beutazásra és 30 nap tartózkodásra jogosítja a kérelmezőt és 3 hónapig érvényes.

Felhívjuk továbbá a figyelmet, hogy amennyiben a tartózkodási engedély kiadásának engedélyezését követő 3 hónapon belül nem utazik be Magyarországra és az engedélyezett tartózkodását nem kezdi meg, az engedélyezett tartózkodási engedély érvénytelen, és a beutazásra és tartózkodásra való jogosultsága megszűnik.

 

A tartózkodási engedély okmány, illetve a mobilitási igazolás postai úton kerül kézbesítésre a kérelem formanyomtatványon megjelölt címre.

Ha a kérelmet a fogadó szervezet nyújtotta be, az okmány a fogadó szervezet részére kerül kézbesítésre, az általa megadott hivatalos kapcsolattartási címére, ennek hiányában a székhelyére.

 

Felhívjuk a figyelmét, hogy az okmányt kizárólag akkor veheti át személyesen az OIF regionális igazgatóságán, ha igazolja, hogy nincs abban a helyzetben, hogy az okmányt a kézbesítésre megjelölt címen átvegye.

 

 1. 9)Meddig érvényes az engedély?

 

A kutatás célú tartózkodási engedély érvényességi ideje legalább 1 év (ha azonban ennél rövidebb a fogadási megállapodás érvényességi ideje, akkor ahhoz igazodik), és legfeljebb 2 év, amely ugyanezen célból alkalmanként legfeljebb 2 évvel hosszabbítható meg.

 

A kutatói hosszú távú mobilitási tartózkodási engedély érvényességi ideje legfeljebb 365 nap.

A kutató családtagja részére kiállított kutatói hosszú távú mobilitási tartózkodási engedély érvényességi ideje legfeljebb 360 nap, de nem haladhatja meg a kutató hosszú távú mobilitási tartózkodási engedélyének érvényességi idejét.

 

A kutatói rövid távú mobilitási igazolás érvényességi ideje bármely 360 napos időszakon belül legfeljebb 180 nap, de a kutató családtagja részére kiállított kutatói rövid távú mobilitási igazolás érvényessége nem haladhatja meg a kutató kutatói rövid távú mobilitási igazolásának érvényességi idejét.

 

Felhívjuk a figyelmet, hogy az okmány érvényességi ideje nem haladhatja meg a kérelmező úti okmányának érvényességi idejét.

 

 1. 10)Egyéb tudnivalók

 

 • ·Álláskeresés vagy vállalkozásindítás

 

Ha Ön érvényes kutatás célú tartózkodási engedéllyel rendelkezik, és igazolja, hogy kutatási tevékenységét befejezte, valamint az Ön által Magyarországon betölteni kívánt állás, illetve indítani kívánt vállalkozás illeszkedik a kutatás szintjéhez, álláskeresés vagy vállalkozásindítás céljából tartózkodási engedély iránti kérelmet nyújthat be Magyarországon.

A kérelem benyújtásával kapcsolatos tudnivalókról itt  olvashat.

 

 • ·Jogorvoslat

 

Az elutasító döntéssel szemben fellebbezésnek van helye, mely a közléstől számított 8 napon belül nyújtható be az elsőfokú döntést hozó hatóságnál, vagy a kérelmezés helye szerinti külképviseleten.

 

Felhívjuk a figyelmet, hogy a fellebbezés érdemi vizsgálat nélkül elutasításra kerül az alábbi esetekben:

-   a fellebbezés elkésett,

-   a fellebbezés nem a jogosulttól származik,

-   az ügyfél fellebbezésében olyan új tényre hivatkozik, amelyről a döntés meghozatala előtt tudomása volt,

-   a fellebbezést indoklás nélkül nyújtja be.

 

A bejelentési kötelezettségekről itt  tájékozódhat.

 

Utoljára frissítve:

Belügyi alapok
 • Belügyi alapok

   

  Az Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság által az Európai Unió Belügyi Alapok társfinanszírozásával megvalósított projektekről bővebben itt olvashat.

   

  logo mmia pici

   

   

Hirdetmények

Az Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság a 2005. november 1-jét követően indult eljárásokban hatósági döntéseit a jogszabályban meghatározott esetekben hirdetményi úton honlapján is közzéteszi. Amennyiben a lenti keresőbe beírt adatokkal nincs találat, kérem, kattintson a HIRDETMENY linkre és ismételje meg a keresést a megjelenő felületen.

HIRDETMENY

OIF logó nagyonnagyonkicsi

 

 

ORSZÁGOS IDEGENRENDÉSZETI FŐIGAZGATÓSÁG

OK