Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal

Tartalomjegyzék

Kiküldetés célú tartózkodási engedély

TÁJÉKOZTATÓ

 

Kiküldetés célú tartózkodási engedély

 

1)Melyik harmadik országbeli állampolgár kaphat kiküldetés céljából tartózkodási engedélyt?

 

Kiküldetés céljából az a harmadik országbeli állampolgár kaphat tartózkodási engedélyt, aki

 • ·az Európai Unió valamely tagállama által kiállított érvényes munkavállalás célú tartózkodási engedéllyel rendelkezik, és
 • ·munkáját a kiküldő vállalkozásnál fennálló munkaviszony alapján Magyarország területén korlátozott ideig kívánja végezni:
 • a)a kiküldő vállalkozás nevében és irányítása alatt, a kiküldő vállalkozás és a szolgáltatásnak az adott tagállamban működő címzettje között létrejött szerződés alapján,
 • b)a kiküldő vállalkozáscsoport tulajdonában lévő telephelyen vagy vállalkozásnál, vagy
 • c)a kiküldő munkaerő-kölcsönzéssel foglalkozó vállalkozás vagy munkaerőt rendelkezésre bocsátó vállalkozás által küldve egy Magyarországon letelepedett vagy hazánk területén működő vállalkozáshoz.

 

Felhívjuk a figyelmét, hogy a kiküldő vállalkozásnak és a munkavállalónak a kiküldetés idején munkaviszonyban kell állnia egymással.

 

Harmadik országbeli állampolgárnak minősül:

-       az a nem magyar állampolgár, aki nem tartozik a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek közé, tehát aki nem EGT-állampolgár  vagy annak családtagja, valamint

-       a hontalan személy.

 

2)Hol nyújtható be a kérelem?

 

I.A tartózkodási engedély kiadása iránti kérelem

 

A kérelmet az Európai Unió tagállama által kiállított munkavégzésre jogosító érvényes tartózkodási engedélyének birtokában, jogszerű magyarországi tartózkodása során, Magyarországon nyújthatja be.

 

A kérelmet Magyarországon az alábbi módokon nyújthatja be:

 • ·elektronikus úton az Enter Hungary felületen, melyet ide kattintva érhet el, vagy
 • ·személyesen, az OIF-nak az Ön szálláshelye szerint illetékes regionális igazgatóságán, melyek elérhetőségéről és további információkról ide kattintva olvashat.

 

Felhívjuk a figyelmet, hogy ha meghatalmazottja jogi képviselő vagy jogi személy, a kérelem kizárólag az Enter Hungary felületen nyújtható be.

 

II.A tartózkodási engedély meghosszabbítása iránti kérelem

 

A tartózkodási engedély meghosszabbítását kizárólag Magyarországon kérelmezheti, az Enter Hungary felületen, melyet ide  kattintva érhet el.

 

Felhívjuk a figyelmet, hogy a tartózkodási engedély csak a kiadásától számított 2 éven belül hosszabbítható meg, ugyanezen célból.

 

Felhívjuk a figyelmét, hogy a tartózkodási engedély kizárólag akkor hosszabbítható meg, ha Ön

 • ·rendelkezik érvényes tartózkodási engedéllyel a kérelem benyújtásakor,
 • ·a tartózkodási engedélyével bármely 180 napos időszakban legalább 90 napot Magyarországon tartózkodott.

 

Felhívjuk a figyelmét továbbá, hogy a tartózkodási engedély meghosszabbítása iránti kérelmet legkésőbb a tartózkodási engedély érvényességi idejének lejártát megelőző 30 nappal kell benyújtani.

 

3)A kérelem benyújtásával kapcsolatos egyéb információk

 

Személyes benyújtás esetén a kérelem formanyomtatványt pontosan kitöltve és a kérelmező által aláírva kell benyújtani. A nyomtatvány ide a betétlap ide kattintva érhető el. 

Word formátumban: ide illetve ide kattintva.

Az Enter Hungary felületen történő benyújtás esetén az ott található elektronikus űrlapot kell megfelelően kitölteni. Az Enter Hungary felületet ide  kattintva érheti el.

 

A kérelem benyújtásakor a biometrikus adatokat tartalmazó tartózkodásra jogosító okmány kiállítása céljából arcképmás készítésére és ujjnyomat rögzítésére kerül sor.

 

Az Enter Hungary felületen előterjesztett kérelem akkor minősül az idegenrendészeti hatósághoz érkezettnek, ha a kérelem díját befizette, és a visszaigazolás megküldésétől számított 15. napon belül megtörtént az arcképmása, valamint az ujjnyomata rögzítése és az aláírásminta megadása. Ha a kérelem érkezettnek minősül, az idegenrendészeti hatóság erről tájékoztatást küld.

 

4)Az eljárás díja

 

Az eljárási díjakról szóló tájékoztatót ide  kattintva tekintheti meg.

 

5)Milyen kötelező mellékleteket kell benyújtani a kérelemhez?

 

A tartózkodási engedély iránti kérelem engedélyezéséhez teljesítenie kell a beutazási és tartózkodási feltételeket, melyeket az eljárás során a kötelező mellékletekkel tud igazolni.

Kérjük, hogy a mellékleteket maradéktalanul töltse ki, illetve minden iratot ellenőrizzen a benyújtás előtt, ezzel hozzájárulhat kérelmének mielőbbi elbírálásához.

 

A tartózkodási célt igazoló dokumentumok

 

A tartózkodás céljának igazolására a következő iratokat kell benyújtani:

 • ·az Európai Unió tagállama által kiadott, munkavállalásra jogosító érvényes tartózkodási engedélyének másolata,
 • ·a kiküldő vállalkozással fennálló munkaviszonyról szóló munkáltatói jogviszony igazolás vagy munkaszerződés,
 • ·a kiküldő vállalkozás által kiállított igazolás a kiküldetésről és annak időtartamáról.

 

A fentieken túl az alábbiak egyikét is szükséges benyújtani:

 • ·a kiküldő foglalkoztató és a szolgáltatás címzettjeként szereplő magyarországi foglalkoztató között létrejött szerződés,
 • ·annak igazolása, hogy a magyarországi munkavégzési telephely vagy vállalkozás a kiküldő vállalkozás vagy vállalkozáscsoport tulajdonában van,
 • ·annak igazolása, hogy a kiküldő munkaerő-kölcsönző küldi a kérelmezőt a Magyarországon letelepedett vagy működő vállalkozáshoz.

 

Magyarországi megélhetést igazoló dokumentumok

 

A kérelmezőnek az alábbi dokumentumok valamelyikével igazolnia kell, hogy elegendő anyagi fedezettel rendelkezik, így a jogszerűen megszerzett jövedelemből, megtakarításból fedezni tudja a megélhetés, lakhatás, kiutazás és az egészségügyi ellátás költségeit:

 • ·a kérelmező hitelintézeti igazolással (pl. bankszámlaforgalom kimutatás, lekötött megtakarítás, értékpapír, számlaegyenleg),
 • ·a kérelmező családtagja által tett, a kérelmező eltartásának és ellátásának biztosítását vállaló, közjegyzői okiratba foglalt nyilatkozatával, valamint a tartást vállaló személy tartási képességét igazoló okirattal,
 • ·rendszeres jövedelemről szóló munkáltatói vagy adóhatósági igazolással.

 

A magyarországi szálláshelyet igazoló dokumentumok

 

Önnek az alábbi iratok valamelyikével igazolnia kell, hogy lakhatásra alkalmas ingatlan tulajdonosa, vagy ilyen ingatlan használatára jogosult:

 • ·lakásbérleti szerződés,
 • ·szívességi lakáshasználatról szóló okirat,
 • ·az ingatlan tulajdonjogát igazoló okirat,
 • ·lefoglalt és kifizetett szálláshely meglétét igazoló okirat.

 

Az egészségbiztosítást igazoló dokumentumok

 

Önnek okirattal igazolnia kell, hogy az egészségügyi ellátások teljes körére biztosítottnak minősül, vagy az egészségügyi ellátás költségeit biztosítani képes.

Ennek lehetséges módjai:

 • ·társadalombiztosítás alapján biztosítottnak minősül,
 • ·nemzetközi szerződés vagy megállapodás alapján a magyar egészségbiztosítás szolgáltatásait igénybe veheti,
 • ·a megélhetését igazoló okiratok alapján egészségügyi ellátása költségeit biztosítani képes.

 

A kiutazás feltételeit igazoló dokumentumok

        

A kiutazás feltételei igazolhatók:

 • ·érvényes útlevéllel,
 • ·Ön rendelkezik érvényes menetjeggyel vagy annak összegével.

 

Egyéb szükséges dokumentumok

 

 • ·Csatolni kell egy darab igazolványképet.

 

6)Az ügyintézés ideje

 

Az ügyintézési idő: 21 nap.

 

A kötelező mellékleteken kívül az OIF a tényállás tisztázása érdekében további okiratok benyújtására is felhívhatja, valamint egyéb eljárási cselekményt is foganatosíthat.

 

A hiánypótlási határidő és a különféle eljárási cselekmények lefolytatása az ügyintézési határidőbe nem számít bele.

 

7)A tartózkodási engedély okmány átvétele

 

A tartózkodási engedély okmány postai úton kerül kézbesítésre a kérelem formanyomtatványon megjelölt címre.

 

Felhívjuk a figyelmét, hogy az okmányt kizárólag akkor veheti át személyesen az OIF regionális igazgatóságán, ha igazolja, hogy nincs abban a helyzetben, hogy az okmányt a kézbesítésre megjelölt címen átvegye.

 

8)Meddig érvényes az engedély?

 

Az okmány érvényességi ideje a kiküldetés időtartamához igazodva kerül meghatározásra, de legfeljebb 2 év.

A tartózkodási engedély a kiadásától számított 2 éves időtartamon belül ugyanezen célból hosszabbítható meg, de nem haladhatja meg az Európai Unió tagállama által kiállított tartózkodási engedély érvényességi idejét.

 

Felhívjuk a figyelmét, hogy a tartózkodási engedély érvényességi idejét úgy kell megállapítani, hogy a harmadik országbeli állampolgár úti okmánya az engedélyezett tartózkodás lejártakor még legalább 3 hónapig érvényes legyen.

 

9)Egyéb tudnivalók

 

 • ·Huzamos tartózkodási jogosultság

 

A kiküldetés célú tartózkodási engedéllyel rendelkező harmadik országbeli állampolgár nemzeti tartózkodási kártyát nem kaphat.

 

 • ·Jogorvoslat

 

Az elutasító döntéssel szemben fellebbezésnek van helye, mely a közléstől számított 8 napon belül nyújtható be az elsőfokú döntést hozó hatóságnál, vagy a kérelmezés helye szerinti külképviseleten.

 

Felhívjuk a figyelmet, hogy a fellebbezés érdemi vizsgálat nélkül elutasításra kerül az alábbi esetekben:

-   a fellebbezés elkésett,

-   a fellebbezés nem a jogosulttól származik,

-   az ügyfél fellebbezésében olyan új tényre hivatkozik, amelyről a döntés meghozatala előtt tudomása volt,

-   a fellebbezést indoklás nélkül nyújtja be.

 

A bejelentési kötelezettségekről itt  tájékozódhat.

 

 

Utoljára frissítve:

Belügyi alapok
 • Belügyi alapok

   

  Az Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság által az Európai Unió Belügyi Alapok társfinanszírozásával megvalósított projektekről bővebben itt olvashat.

   

  logo mmia pici

   

   

Hirdetmények

Az Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság a 2005. november 1-jét követően indult eljárásokban hatósági döntéseit a jogszabályban meghatározott esetekben hirdetményi úton honlapján is közzéteszi. Amennyiben a lenti keresőbe beírt adatokkal nincs találat, kérem, kattintson a HIRDETMENY linkre és ismételje meg a keresést a megjelenő felületen.

HIRDETMENY

OIF logó nagyonnagyonkicsi

 

 

ORSZÁGOS IDEGENRENDÉSZETI FŐIGAZGATÓSÁG

OK