Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal

Tartalomjegyzék

Tájékoztató menedékeskénti kérelem benyújtásáról és az elektronikus adatrögzítési felület használatáról

LOGO kicsi

 

Tájékoztató az elektronikus adatrögzítésről és az ideiglenes védelem iránti kérelem benyújtásáról

 

Kérelemre, Magyarország ideiglenes védelemben részesítheti (menedékesként elismerheti) az Ukrajnából 2022. február 24-én vagy azt követően elmenekült ukrán állampolgárt, Ukrajna által hontalanként vagy menekültként elismert személyt, továbbá az említett személyek családtagját.

 

A menedékesként elismerését kérő személynek a menekültügyi hatóság előtt bizonyítania kell, hogy a fenti feltételek valamelyikének megfelel.

 

1. Elektronikus adatrögzítés

A kérelmezőnek lehetősége van arra, hogy a kérelmezési folyamat meggyorsítása céljából adatait az alábbi felületre feltöltve a menekültügyi hatóság részére előzetesen megküldje.

 

Fontos, hogy a kérelmező adatainak az elektronikus felületre feltöltése nem minősül kérelem előterjesztésének. A kérelmezőnek az adatai elektronikus rögzítését követően személyesen meg kell jelennie a hatóság előtt! Miután a hatóság köteles a menedékesként elismerését kérő személyazonosságát ellenőrizni, továbbá arcképét és ujjnyomatát rögzíteni a hatóság előtti személyes megjelenéstől eltekinteni nem lehet.

 

1.1.Kik használhatják az elektronikus adatrögzítési felületet?

Az elektronikus adatfeltöltő felület az orosz-ukrán konfliktus miatt tömegesen Magyarországra menekülők számára lett kifejlesztve, ezért kizárólag az ő menedékesként elismerés iránti kérelmük előterjesztéséhez kapcsolódóan használható.

 

Az elektronikus adatrögzítő felületet használatára annak a személynek van lehetősége, aki Ukrajnából 2022. február 24-én vagy azt követően elmenekült

- ukrán állampolgár vagy

- korábban Ukrajnában hontalanként (nincs semmilyen állampolgársága), vagy menekültként (más állam polgára, de Ukrajna menekültként ismerte el) élt, illetve

- ukrán állampolgár, hontalan vagy menekült harmadik országbeli olyan családtagja (házastárs, igazolt élettárs, 18 év alatti gyermeke, vagy olyan rokona, akit a felsoroltak valamelyike tartott el, pl. idős szülő, beteg testvér)

 

1.2. Kik ne használják az elektronikus adatrögzítési felületet?

A 2022. február 24. napja előtt Magyarországra érkezett ukrán állampolgárok tartózkodásuk jogszerűségét, nem menedékesként, hanem egyéb módon rendezhetik.

Őket arra kérjük, hogy magyarországi tartózkodásuk jogszerű rendezése érdekében szíveskedjenek az Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság szálláshelyük szerint illetékes regionális igazgatóságát felkeresni.

 

1.3. Mi a teendő, ha az elektronikus adatrögzítést követen mégsem kíván menedékesként elismerés iránti kérelmet benyújtani?

Amennyiben adatainak az elektronikus adatrögzítő felületen történő feltöltését követően úgy dönt, hogy mégsem kíván menedékesként elismerés iránti kérelmet előterjeszteni, akkor további teendője nincsen.

 

A menekültügyi hatóság az elektronikus adatrögzítő felületre feltöltött adatokat 2023. december 31-ig tárolja, majd törli azokat. Adatai korábbi törlésére az általános adatkezelési tájékoztatóban leírtak szerint van lehetőség.

 

2.      A kérelem előterjesztése

Menedékesként elismerését kérőnek az adati feltöltését követően a menekültügyi hatóság vagy valamely kormányablak előtt személyesen meg kell jelennie. A családtagok azonos időpontban megjelenve terjesszék elő a kérelmüket. Amennyiben a családtagok kérelme nem együtt kerül előterjesztésre, a már menedékesként elismert családtagokat szükséges jelezni.

 

2.1. Ha a menedékesként elismerés iránti kérelmet csak személyesen lehet előterjeszteni, akkor mi az értelme az elektronikus adatrögzítésnek?

 

Az elektronikus adatrögzítés lehetőséget biztosít a hatóságnak arra, hogy szükség (például hiánypótlás) esetén az elektronikus adatrögzítési felületen megadott e-mail címen tájékoztassa a kérelmezőt. A sikeres elektronikus adatrögzítés eredményeként csökken a kérelem benyújtásának időtartama és a menedékesként elismerés iránti kérelem a kormányablaknál is előterjeszthető.

 

2.2. Hol lehet a menedékesként elismerés iránti kérelmet előterjeszteni?

 

Az a kérelmező, aki az adatait a menekültügyi hatósággal az elektronikus adatrögzítési felületen keresztül közli, a menedékesként elismerés iránti kérelmet bármelyik kormányablaknál megjelenve is előterjesztheti.

 

A menedékesként elismerés iránti kérelem az Országos Idegenrendészeti Főigazgatóságnak a kérelmező magyarországi szálláshelye szerint illetékes regionális igazgatósága ügyfélszolgálatán, ügyfélfogadási időben megjelenve is előterjeszthető, amelyről az alábbi linken talál tájékoztatást: http://oif.gov.hu/index.php?option=com_k2&view=item&layout=item&id=175&Itemid=462&lang=hu#

Budapesten a menedékesként elismerés iránti kérelmet az Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság 1117 Budapest, Budafoki út 60. szám alatti „A” épületében működő menekültügyi ügyfélszolgálati irodán lehet előterjeszteni.

 

A menekültügyi ügyfélszolgálati iroda ügyfélfogadási ideje:

hétfőtől csütörtökig:             8:00-14:00

pénteken:                              8:00-11:30

 

Kérjük, hogy nagyobb számú (10 főnél több) kérelmező azonos időpontban történő megjelenése esetén, a hosszas várakozás megelőzése érdekében szíveskedjenek az érintett regionális igazgatósággal vagy a Menekültügyi Igazgatósággal előzetesen kapcsolatba lépni. 

 

2.3. Mit vigyek magammal a kérelem személyes benyújtásához?

A kérelmezők a hatóság előtt történő személyes megjelenéskor hozzák magukkal a kitöltött adatlapot (http://oif.gov.hu/index.php?option=com_k2&view=item&layout=item&id=1770&Itemid=2133&lang=hu&fbclid=IwAR2LUIKjrwvAqGhspXi_mR7XkomtuaP0TY9fJSYoiGttV4I5KMCW25ThGko), az útlevelüket/egyéb rendelkezésre álló személyes okmányaikat (útlevél hiányában személyazonosító igazolványt, jogosítványt, születési anyakönyvi kivonatot, ideiglenes tartózkodásra jogosító adatlapot, stb.).

 

2.4. A kérelem benyújtásának menete

A hatóság ellenőrzi és rögzíti a személyesen megjelenő kérelmező által kitöltött és aláírt adatlapon szereplő személyes adatokat (pl. név, születési dátum, állampolgárság, családi állapot stb.), a határátlépésének helyét és idejét, magyarországi szálláshelyének címét, továbbá az arcképét és a 14. életévét betöltött személy esetén az ujjnyomatát rögzíti.

 

A menedékesként elismerését kérő személyazonosságának ellenőrzése elsődlegesen az általa bemutatott okmányok (pl. útlevél, személyi igazolvány, jogosítvány, születési anyakönyvi kivonat, stb.) és más dokumentumok alapján történik.

 

A menedékesként elismerés iránti kérelmet a kérelmező személyazonosító adatainak ellenőrzését, illetve rögzítését, továbbá biometrikus adatainak rögzítését követően benyújtottnak kell tekinteni. 

 

 

 

Fontos, hogy a kérelmező adatainak az elektronikus felületre feltöltése nem minősül kérelem előterjesztésének. A kérelmezőnek az adatai elektronikus rögzítését követően személyesen meg kell jelennie a hatóság előtt! Miután a hatóság köteles a menedékesként elismerését kérő személyazonosságát ellenőrizni, továbbá arcképét és ujjnyomatát rögzíteni a hatóság előtti személyes megjelenéstől eltekinteni nem lehet.

 

1.1.Kik használhatják az elektronikus adatrögzítési felületet?

Az elektronikus adatfeltöltő felület az orosz-ukrán konfliktus miatt tömegesen Magyarországra menekülők számára lett kifejlesztve, ezért kizárólag az ő menedékesként elismerés iránti kérelmük előterjesztéséhez kapcsolódóan használható.

 

Az elektronikus adatrögzítő felületet használatára annak a személynek van lehetősége, aki Ukrajnából 2022. február 24-én vagy azt követően elmenekült

- ukrán állampolgár vagy

- korábban Ukrajnában hontalanként (nincs semmilyen állampolgársága), vagy menekültként (más állam polgára, de Ukrajna menekültként ismerte el) élt, illetve

- ukrán állampolgár, hontalan vagy menekült harmadik országbeli olyan családtagja (házastárs, igazolt élettárs, 18 év alatti gyermeke, vagy olyan rokona, akit a felsoroltak valamelyike tartott el, pl. idős szülő, beteg testvér)

 

1.2. Kik ne használják az elektronikus adatrögzítési felületet?

A 2022. február 24. napja előtt Magyarországra érkezett ukrán állampolgárok tartózkodásuk jogszerűségét, nem menedékesként, hanem egyéb módon rendezhetik.

Őket arra kérjük, hogy magyarországi tartózkodásuk jogszerű rendezése érdekében szíveskedjenek az Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság szálláshelyük szerint illetékes regionális igazgatóságát felkeresni.

 

1.3. Mi a teendő, ha az elektronikus adatrögzítést követen mégsem kíván menedékesként elismerés iránti kérelmet benyújtani?

Amennyiben adatainak az elektronikus adatrögzítő felületen történő feltöltését követően úgy dönt, hogy mégsem kíván menedékesként elismerés iránti kérelmet előterjeszteni, akkor további teendője nincsen.

 

A menekültügyi hatóság az elektronikus adatrögzítő felületre feltöltött adatokat 2023. december 31-ig tárolja, majd törli azokat. Adatai korábbi törlésére az általános adatkezelési tájékoztatóban leírtak szerint van lehetőség.

 

2.      A kérelem előterjesztése

Menedékesként elismerését kérőnek az adati feltöltését követően a menekültügyi hatóság vagy valamely kormányablak előtt személyesen meg kell jelennie. A családtagok azonos időpontban megjelenve terjesszék elő a kérelmüket. Amennyiben a családtagok kérelme nem együtt kerül előterjesztésre, a már menedékesként elismert családtagokat szükséges jelezni.

 

2.1. Ha a menedékesként elismerés iránti kérelmet csak személyesen lehet előterjeszteni, akkor mi az értelme az elektronikus adatrögzítésnek?

 

Az elektronikus adatrögzítés lehetőséget biztosít a hatóságnak arra, hogy szükség (például hiánypótlás) esetén az elektronikus adatrögzítési felületen megadott e-mail címen tájékoztassa a kérelmezőt. A sikeres elektronikus adatrögzítés eredményeként csökken a kérelem benyújtásának időtartama és a menedékesként elismerés iránti kérelem a kormányablaknál is előterjeszthető.

 

2.2. Hol lehet a menedékesként elismerés iránti kérelmet előterjeszteni?

 

Az a kérelmező, aki az adatait a menekültügyi hatósággal az elektronikus adatrögzítési felületen keresztül közli, a menedékesként elismerés iránti kérelmet bármelyik kormányablaknál megjelenve is előterjesztheti.

 

A menedékesként elismerés iránti kérelem az Országos Idegenrendészeti Főigazgatóságnak a kérelmező magyarországi szálláshelye szerint illetékes regionális igazgatósága ügyfélszolgálatán, ügyfélfogadási időben megjelenve is előterjeszthető, amelyről az alábbi linken talál tájékoztatást: http://oif.gov.hu/index.php?option=com_k2&view=item&layout=item&id=175&Itemid=462&lang=hu#

Budapesten a menedékesként elismerés iránti kérelmet az Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság 1117 Budapest, Budafoki út 60. szám alatti „A” épületében működő menekültügyi ügyfélszolgálati irodán lehet előterjeszteni.

 

A menekültügyi ügyfélszolgálati iroda ügyfélfogadási ideje:

hétfőtől csütörtökig:             8:00-14:00

pénteken:                              8:00-11:30

 

Kérjük, hogy nagyobb számú (10 főnél több) kérelmező azonos időpontban történő megjelenése esetén, a hosszas várakozás megelőzése érdekében szíveskedjenek az érintett regionális igazgatósággal vagy a Menekültügyi Igazgatósággal előzetesen kapcsolatba lépni. 

 

2.3. Mit vigyek magammal a kérelem személyes benyújtásához?

A kérelmezők a hatóság előtt történő személyes megjelenéskor hozzák magukkal a kitöltött adatlapot (http://oif.gov.hu/index.php?option=com_k2&view=item&layout=item&id=1770&Itemid=2133&lang=hu&fbclid=IwAR2LUIKjrwvAqGhspXi_mR7XkomtuaP0TY9fJSYoiGttV4I5KMCW25ThGko), az útlevelüket/egyéb rendelkezésre álló személyes okmányaikat (útlevél hiányában személyazonosító igazolványt, jogosítványt, születési anyakönyvi kivonatot, ideiglenes tartózkodásra jogosító adatlapot, stb.).

 

2.4. A kérelem benyújtásának menete

A hatóság ellenőrzi és rögzíti a személyesen megjelenő kérelmező által kitöltött és aláírt adatlapon szereplő személyes adatokat (pl. név, születési dátum, állampolgárság, családi állapot stb.), a határátlépésének helyét és idejét, magyarországi szálláshelyének címét, továbbá az arcképét és a 14. életévét betöltött személy esetén az ujjnyomatát rögzíti.

 

A menedékesként elismerését kérő személyazonosságának ellenőrzése elsődlegesen az általa bemutatott okmányok (pl. útlevél, személyi igazolvány, jogosítvány, születési anyakönyvi kivonat, stb.) és más dokumentumok alapján történik.

 

A menedékesként elismerés iránti kérelmet a kérelmező személyazonosító adatainak ellenőrzését, illetve rögzítését, továbbá biometrikus adatainak rögzítését követően benyújtottnak kell tekinteni. 

 

Utoljára frissítve:

Belügyi alapok
 • Belügyi alapok

   

  Az Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság által az Európai Unió Belügyi Alapok társfinanszírozásával megvalósított projektekről bővebben itt olvashat.

   

  logo mmia pici

   

   

Hirdetmények

Az Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság a 2005. november 1-jét követően indult eljárásokban hatósági döntéseit a jogszabályban meghatározott esetekben hirdetményi úton honlapján is közzéteszi. Amennyiben a lenti keresőbe beírt adatokkal nincs találat, kérem, kattintson a HIRDETMENY linkre és ismételje meg a keresést a megjelenő felületen.

HIRDETMENY

OIF logó nagyonnagyonkicsi

 

 

ORSZÁGOS IDEGENRENDÉSZETI FŐIGAZGATÓSÁG

OK