Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal

Tartalomjegyzék

Tájékoztató az Ukrajnából menekülő nem ukrán állampolgárok részére és a fegyveres konfliktus kitörését megelőzően Magyarországra érkezett ukrán állampolgárok részére

LOGO kicsi

 

 

Kérelemére, Magyarország ideiglenes védelemben részesítheti (menedékesként elismerheti) az Ukrajnában 2022. február 24-ét megelőzően tartózkodó ukrán állampolgárt; azt a hontalan személyt vagy nem ukrán harmadik országbeli állampolgárt, aki 2022. február 24. napját megelőzően Ukrajnában nemzetközi védelemben vagy azzal egyenértékű nemzeti védelemben részesült, továbbá az említett személyek családtagját.

 

1. Kinek szól ez a tájékoztató?

 

1.1. Azoknak a nem ukrán állampolgár harmadik országbeli (nem európai uniós) állampolgároknak, akik 2022. február 24 előtt jogszerűen (engedéllyel) tartózkodtak Ukrajnában. (lásd. 3. pont)

1.2. Azoknak a nem ukrán állampolgár harmadik országbeli (nem európai uniós) állampolgároknak, akik 2022. február 24 előtt nem jogszerűen tartózkodtak Ukrajnában. (lásd. 4. pont)

1.3. A 2022. február 24. előtt Magyarországra érkezett ukrán állampolgároknak (lásd. 5. pont).

 

2.      Kinek NEM szól ez a tájékoztató?

 

2.1. A magyar állampolgároknak (ideértve az ukrán – magyar kettős állampolgárokat is), akik Magyarország Alaptörvényének XIV. cikke értelmében külföldről bármikor hazatérhetnek. A magyar állampolgársággal is rendelkező személynek magyarországi tartózkodása legalizálása vonatkozásában további teendője nincsen.

2.2. Azoknak az ukrán állampolgároknak, akik 2022. február 24. után érkeztek Magyarországra. Számukra a „Tájékoztató az Ukrajnából menekülő ukrán állampolgárok részére  linken elérhető információk megismerését javasoljuk.

2.3. Az Ukrajna által menekültként vagy hontalanként elismert személyeknek. /A menekült vagy hontalan személynek a menekültügyi hatóság előtt bizonyítania kell, hogy az említett jogállások valamelyikével rendelkezik./ Számukra a Tájékoztató a menedékeskénti kérelem benyújtásáról és az elektronikus adatrögzítési felület használatáról linken elérhető információk megismerését javasoljuk.

 

3.      Harmadik országbeli nem ukrán állampolgár vagyok és

 

3.1. 2022. február 24. előtt ukrán állampolgár/menekült/hontalan családtagjaként jogszerűen (engedéllyel) éltem Ukrajnában

Önnek a „Tájékoztató a menedékeskénti kérelem benyújtásáról és az elektronikus adatrögzítési felület használatáról linken elérhető információk megismerését javasoljuk.

 

Felhívjuk a figyelmét, hogy a menedékesként elismerés iránti kérelme előterjesztése esetén a menekültügyi hatóság előtt bizonyítania kell, hogy ukrán állampolgár harmadik országbeli családtagjaként 2022. február 24. előtt legálisan élt Ukrajnában. Javasoljuk, hogy a kérelme személyes előterjesztésekor azon ukrán állampolgár/menekült/hontalan családtagja társaságában szíveskedjék a menekültügyi hatóság előtt megjelenni, akire hivatkozva a menedékeskénti elismerést kéri. Ilyen esetben a körülmények tisztázását nyilatkozataikkal segíthetik.

 

Kérjük, hogy Ön és családtagja a Főigazgatóság ügyfélszolgálatán ügyintézés céljából történő megjelenéskor a rendelkezésükre álló okmányaikat (útlevél, tartózkodási engedély, vezetői engedély, esetleg bármely más arcképes okmány, anyakönyvi kivonat, stb.) és az ügy szempontjából releváns egyéb iratokat hozzák magukkal!  

 

3.2. 2022. február 24. előtt jogszerűen (engedéllyel), de nem a 3.1. pontban felsorolt személyek családtagjaként éltem Ukrajnában

 

Az Ukrajnában 2022. február 24. előtt jogszerűen tartózkodott (dolgozott, tanult stb.), de magyarországi  tartózkodásra jogosító engedéllyel nem rendelkező harmadik országbeli állampolgár az alábbi két lehetőség közül választhat:

 

3.2.1. Amennyiben származási országába szeretne visszatérni és a hazatérésének nincs akadálya, ezt  határátlépéskor a rendőrség, később a Főigazgatóság eljáró munkatársának kell jeleznie. Ilyen esetben a hatóság olyan dokumentumot állít ki az Ön számára, amely a kiutazásig a magyarországi tartózkodását lehetővé teszi. Amennyiben legfeljebb 1 héten belül el tudja hagyni Magyarország területét, azt az említett időtartamon belül, a határátlépéskor kapott dokumentum birtokában megteheti.  Ezt a megoldást azok számára javasoljuk, akik előreláthatóan 1 héten belül elhagyják Magyarország területét.

 

A Főigazgatóság előtt csak annak a harmadik országbeli állampolgárnak kell megjelennie, aki a határátlépést követően, 1 hétnél hosszabb ideig tartózkodik Magyarországon.

 

Amennyiben Magyarországot el kívánja hagyni, de ezt a saját erejéből, vagy hazája külképviseletének segítségével nem tudja megtenni, a Nemzetközi Migrációs Szervezettől (International Organization for Migration, IOM) vagy a Főigazgatóságtól kérhet segítséget.

- Az IOM által támogatott önkéntes hazatérési programjáról a https://hungary.iom.int/ honlapon tájékozódhat. A program keretében az IOM többek között repülőjegyet és amennyiben a hazatéréshez COVID-19 teszt szükséges, úgy a tesztelést is biztosítja. Jelentkezés: www.volret.hu honlapon.

- A Magyarországot elhagyni szándékozó harmadik országbeli állampolgárok a Főigazgatóságnál is jelezhetik, ha hazatérésükhöz segítséget kívánnak igénybe venni. A Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. e-mail címre küldött, angol vagy magyar nyelvű üzenetben a hazatérni kívánó személy nevét, magyarországi szálláshelyének címét és azt kell feltüntetni, hogy mely országba kíván hazatérni. A Főigazgatóságnál történő jelentkezés esetén munkatársaink a harmadik országbeli állampolgárral történő kapcsolatfelvételt, majd adategyeztetést követően repülőjegyet és indokolt esetben, COVID-19 tesztelést biztosítanak a jelentkezők számára. Amennyiben valamely célállomás esetében a jelentkezők száma indokolja, a hatóság a charterjárat szervezésének lehetőségét is megfontolja.

 

3.2.2.  Aki  Magyarországon kíván maradni, ezt a idegenrendészeti jogszabályok szerint, tartózkodásra jogosító engedély birtokában teheti meg. A Főigazgatóság a tartózkodásra jogosító engedély iránti kérelem Magyarország területén történő előterjesztését abban az esetben engedélyezheti, ha a kérelmező ukrajnai tartózkodásának jogszerűségét és azt, hogy Ukrajnából 2022. február 24. után érkezett hitelt érdemlően igazolja. Utóbbi feltétel különösen a határátlépéskor kapott regisztrációs dokumentum (ideiglenes tartózkodásra jogosító igazolás vagy adatlap) bemutatásával teljesíthető.

 

A tartózkodásra jogosító engedély iránti kérelem előterjesztésével kapcsolatos információk

Amennyiben a harmadik országbeli állampolgár jelzi, hogy tartózkodásra jogosító engedély iránti kérelmet kíván benyújtani, a Főigazgatóság olyan dokumentumot állít ki számára, amelynek birtokában legfeljebb 30 napig tartózkodhat az országban. Az említett idő alatt a tartózkodásra jogosító engedély iránti kérelmét be kell nyújtania, vagy Magyarország területét el kell hagynia (lásd 3.2.1. pont).

 

A tartózkodási engedély iránti kérelem benyújtására vonatkozó általános tudnivalókról a Főigazgatóság honlapján, a www.oif.gov.hu weboldalon, a „Tartózkodás Magyarországon” menüpont alatt tájékozódhat. Kérjük, szíveskedjék figyelmesen elolvasni, hogy a magyarországi tartózkodás egyes feltételeit hogyan, milyen iratok bemutatásával kell igazolnia.

 

Fontos, hogy harmadik országbeli állampolgár csak meghatározott célból (tanulás, munkavállalás, gyógykezelés, stb.) tartózkodhat Magyarországon. A kérelmező magyarországi tartózkodásának célját minden esetben okirattal (pl. tanulmányok folytatásához az oktatási intézmény által a felvételről szóló igazolást, munkavállalás esetén a konkrét munkaszerződést, gyógykezelés esetén az érintett egészségügyi intézmény igazolását, stb. kell bemutatni) köteles igazolni. Mindezen túl a tartózkodás további feltételeinek, pl. szállás, megélhetés, egészségbiztosítás, stb. meglétét is bizonyítania kell.

 

Mi történik, ha nem találok munkát, vagy a magyarországi tartózkodás egyéb feltételeit nem teljesítem?

 

Ebben az esetben Magyarország területét el kell hagynia (lásd 3.2.1. pont). A Főigazgatóság az országban nem jogszerűen tartózkodó külföldiekkel szemben kiutasítási eljárást kezdeményez.

 

4.      Már Ukrajnában sem jogszerűen tartózkodtam, mit tehetek?

 

Amennyiben ukrajnai tartózkodásának jogszerűségét nem tudja (okirattal) igazolni és magyarországi tartózkodásra sem jogosult, úgy az ország területét mielőbb el kell hagynia.

 

A Főigazgatóság az ország területének elhagyására irányuló idegenrendészeti eljárást haladéktalanul megindítja, így segítve a hazájába történő mielőbbi visszatérést. Amennyiben Magyarország területét sem önerőből, sem hazája külképviseletének segítségével nem tudja elhagyni, kérjük, vegye fel a kapcsolatot a Főigazgatósággal a  Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.  címen, vagy ügyfélszolgálati időben, az ügyfélszolgálati irodák valamelyikén.

 

5.      Ukrán állampolgár vagyok, de 2022. február 24. előtt érkeztem Magyarországra

 

Az Európai Unió Tanácsának 2022/382 végrehajtási határozata, továbbá a 86/2022. (III. 7.) Korm. rendelet értelmében Magyarország ideiglenes védelmet nyújt a háború elől 2022. február 24-e után Magyarországra menekülő ukrán állampolgárok számára.

 

A 2022. február 24-e előtt Magyarországra érkezett, itt élő, dolgozó, tanuló ukrán állampolgár menedékeskénti elismerésre nem jogosult.

Menedékes elismerés iránti kérelem benyújtása esetén egyéni körülmények figyelembevételével a menekültügyi hatóság megállapíthatja visszaküldés tilalmának fennállását és befogadottként ismerheti el.

 

Amennyiben továbbra is Magyarország területén kíván maradni, ezt a magyarországi tartózkodásra vonatkozó általános (idegenrendészeti) szabályok szerint teheti meg.

 

A tartózkodási engedély iránti kérelem előterjesztésére vonatkozó általános tudnivalókról a Főigazgatóság honlapján, a www.oif.gov.hu weboldalon, a „Tartózkodás Magyarországon” menüpont alatt tájékozódhat. Kérjük, szíveskedjék figyelmesen elolvasni, hogy a magyarországi tartózkodás egyes feltételeit hogyan, milyen iratok bemutatásával kell igazolnia.

 

Fontos, hogy harmadik országbeli állampolgár csak meghatározott célból (tanulás, munkavállalás, gyógykezelés, stb.) tartózkodhat Magyarországon. A kérelmező a magyarországi tartózkodásának célját minden esetben okirattal (pl. tanulmányok folytatásához az oktatási intézmény által a felvételről szóló igazolást, munkavállalás esetén a konkrét munkaszerződést, gyógykezelés esetén az érintett egészségügyi intézmény igazolását, stb. kell bemutatni) köteles igazolni. Mindezen túl a tartózkodás további feltételeinek, pl. szállás, megélhetés, egészségbiztosítás, stb. meglétét is bizonyítania kell.

 

 

Utoljára frissítve:

Belügyi alapok
 • Belügyi alapok

   

  Az Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság által az Európai Unió Belügyi Alapok társfinanszírozásával megvalósított projektekről bővebben itt olvashat.

   

  logo mmia pici

   

   

Hirdetmények

Az Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság a 2005. november 1-jét követően indult eljárásokban hatósági döntéseit a jogszabályban meghatározott esetekben hirdetményi úton honlapján is közzéteszi. Amennyiben a lenti keresőbe beírt adatokkal nincs találat, kérem, kattintson a HIRDETMENY linkre és ismételje meg a keresést a megjelenő felületen.

HIRDETMENY

OIF logó nagyonnagyonkicsi

 

 

ORSZÁGOS IDEGENRENDÉSZETI FŐIGAZGATÓSÁG

OK