Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal

Tartalomjegyzék

Fehér Kártya – digitális nomád tartózkodás

TÁJÉKOZTATÓ

 

Fehér Kártya – a digitális nomád tartózkodása

 

 

1) Melyik harmadik országbeli állampolgár kaphat Fehér Kártyát?

 

Fehér Kártyát az a harmadik országbeli állampolgár kaphat, aki

 • ·Magyarországon kívüli országban igazolt foglalkoztatásra irányuló jogviszonyban áll és a munkáját Magyarországról fejlett digitális technológiai megoldással végzi, vagy
 • ·Magyarországon kívüli országban igazolt nyereséggel rendelkező vállalkozásban tulajdoni részesedéssel rendelkezik és munkáját vagy vállalkozása irányítását Magyarországról fejlett digitális technológiai megoldással végzi.

 

Felhívjuk a figyelmet, hogy csak akkor kaphat Fehér Kártyát, ha nem végez munkát Magyarországon, valamint nem rendelkezik magyarországi vállalkozásban tulajdoni részesedéssel.

 

Harmadik országbeli állampolgárnak minősül:

 • ·az a nem magyar állampolgár, aki nem tartozik a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek közé, tehát aki nem EGT-állampolgár vagy annak családtagja, valamint
 • ·a hontalan személy.

 

Nem kaphat Fehér Kártyát:

 • ·aki megfelel a vendég-önfoglalkoztatás célú tartózkodási engedély, a vendégbefektetői tartózkodási engedély, a beruházás megvalósítása céljából kiállított munkavállalási célú tartózkodási engedély, a foglalkoztatási célú tartózkodási engedély, a vendégmunkás-tartózkodási engedély, a Nemzeti Kártya, a Magyar Kártya vagy a Vállalati Kártya kiadására vonatkozó feltételeknek,
 • ·aki tanulmányok folytatása célú tartózkodási engedéllyel rendelkezik vagy szakmai gyakorlaton vesz részt,
 • ·aki Magyarország területén kiküldetésben tartózkodik,
 • ·aki menekültkénti elismerését, vagy ideiglenes vagy kiegészítő védelmet kért,
 • ·aki menekültként, vagy ideiglenes vagy kiegészítő védelemben részesült,
 • ·a befogadott,
 • ·akinek a kiutasítását felfüggesztették,
 • ·aki EK letelepedési engedéllyel vagy EU tartózkodási kártyával rendelkezik,
 • ·aki vállalaton belüli áthelyezés keretében érkezik az Európai Unió területére, valamint
 • ·aki magas szintű képzettséget igénylő munkavállalás céljából lép be az Európai Unió területére.

 

2)Hol nyújtható be a kérelem?

 

I.A tartózkodási engedély kiadása iránti kérelem

 

a)A kérelem benyújtása külföldön

 

Ha Ön nem rendelkezik tartózkodási engedéllyel, és vízummentesen nem utazhat be Magyarországra, akkor a kérelmet külföldön kell benyújtania.

 

A kérelmet azon a magyar külképviseleten tudja benyújtani, amely az Ön állampolgársága vagy szokásos tartózkodási helye szerinti országban működik.

Javasoljuk, hogy az illetékes konzulátusnál érdeklődjön arról, hogy van-e egyéb kérelem átvételére felhatalmazott hely, ahol a kérelem szintén benyújtható. Ilyen átvevő hely például a tiszteletbeli konzul, a kereskedelmi képviselet vagy külső szolgáltató.

 

Ha az Ön állampolgársága vagy szokásos tartózkodási helye szerinti országban nem működik magyar konzulátus vagy egyéb kérelem átvevő hely, akkor kivételes esetben a kérelmet benyújthatja abban az országban is, ahol jogszerűen tartózkodik, de kizárólag akkor, ha a kérelmezés indokait okirattal igazolja.

 

Vízumot külön nem kell kérelmeznie, mert a tartózkodási engedély kiadása iránti kérelem magában foglalja a tartózkodási engedély átvételére jogosító vízum iránti kérelmet is.

 

b)A kérelem benyújtása Magyarországon

 

Mely esetben nyújtható be a tartózkodási engedély kiadása iránti kérelem Magyarországon?

 

Amennyiben Ön állampolgárságánál fogva vízummentesen utazhat be  Magyarországra, és nem rendelkezik tartózkodási engedéllyel, akkor jogszerű tartózkodásának ideje alatt a tartózkodási engedély kiadása iránti kérelmét Magyarországon is benyújthatja.

 

Milyen módon nyújtható be a tartózkodási engedély kiadása iránti kérelem Magyarországon?

 

A kérelmet Magyarországon az alábbi módokon nyújthatja be:

 • ·elektronikus úton az Enter Hungary felületen, melyet ide kattintva érhet el, vagy
 • ·személyesen, az OIF-nak az Ön szálláshelye szerint illetékes regionális igazgatóságán, melyek elérhetőségéről és további információkról ide kattintva olvashat.

 

Felhívjuk a figyelmet, hogy ha meghatalmazottja jogi képviselő vagy jogi személy, a kérelem kizárólag az Enter Hungary felületen nyújtható be.

 

II.A tartózkodási engedély meghosszabbítása iránti kérelem

 

A tartózkodási engedély meghosszabbítását kizárólag Magyarországon kérelmezheti, az Enter Hungary felületen, melyet ide  kattintva érhet el.

 

Felhívjuk a figyelmet, hogy a tartózkodási engedély meghosszabbítása kizárólag egy alkalommal kérhető, ugyanezen célból.

 

Felhívjuk a figyelmét, hogy a tartózkodási engedély kizárólag akkor hosszabbítható meg, ha Ön

 • ·rendelkezik érvényes tartózkodási engedéllyel a kérelem benyújtásakor,
 • ·a tartózkodási engedélyével bármely 180 napos időszakban legalább 90 napot Magyarországon tartózkodott.

 

Felhívjuk a figyelmet, hogy a tartózkodási engedély meghosszabbítása iránti kérelmet legkésőbb a tartózkodási engedély érvényességi idejének lejártát megelőző 30 nappal kell benyújtani.

 

3)A kérelem benyújtásával kapcsolatos egyéb információk

 

Személyes benyújtás esetén a kérelem formanyomtatványt pontosan kitöltve és a kérelmező által aláírva kell benyújtani.

A nyomtatvány ide a betétlap ide kattintva érhető el. Word formátumban: ide illetve ide kattintva.

 

Az Enter Hungary felületen történő benyújtás esetén az ott található elektronikus űrlapot kell megfelelően kitölteni. Az Enter Hungary felületet ide  kattintva érheti el.

 

A kérelem benyújtásakor a biometrikus adatokat tartalmazó tartózkodásra jogosító okmány kiállítása céljából arcképmás készítésére és hat éves kor feletti kérelmező esetén ujjnyomat rögzítésére kerül sor.

 

Az Enter Hungary felületen előterjesztett kérelem akkor minősül az idegenrendészeti hatósághoz érkezettnek, ha a kérelem díját befizette, és a visszaigazolás megküldésétől számított 15. napon belül megtörtént az arcképmása, valamint az ujjnyomata rögzítése és az aláírásminta megadása. Ha a kérelem érkezettnek minősül, az idegenrendészeti hatóság erről tájékoztatást küld.

 

4)Az eljárás díja

 

Az eljárási díjakról szóló tájékoztatót ide kattintva tekintheti meg.

 

5)Milyen kötelező mellékleteket kell benyújtani a kérelemhez?

 

A tartózkodási engedély iránti kérelem engedélyezéséhez teljesítenie kell a beutazási és tartózkodási feltételeket, melyeket az eljárás során a kötelező mellékletekkel tud igazolni.

Kérjük, hogy a mellékleteket maradéktalanul töltse ki, illetve minden iratot ellenőrizzen a benyújtás előtt, ezzel hozzájárulhat kérelmének mielőbbi elbírálásához.

 

A tartózkodási célt igazoló dokumentumok

 

A tartózkodás célja az alábbi módokon igazolható:

 

a)ha Ön Magyarországon kívüli országban fennálló foglalkoztatási jogviszonyban áll, a foglalkoztatótól származó hiteles igazolás a jogviszonyról, amely tartalmazza:

 • ·a foglalkoztató tevékenységi körét,
 • ·a távolról, elektronikusan végezhető munkavégzésről, illetve annak engedélyezett időtartamáról szóló rendelkezést, és
 • ·a kérelmező feladatkörét, pozícióját.

 

A foglalkoztató valós és tényleges működését igazolni kell.

 

b)ha Ön igazolt nyereséggel rendelkező vállalkozását irányítja Magyarországról, olyan okirat, amely tartalmazza:

 • ·a vállalkozás valós és tényleges működését,
 • ·a kérelmező által a vállalkozásban betöltött munkakört és pozíciót,
 • ·a vállalkozás tevékenységi körét, és
 • ·a vállalkozásban fennálló tulajdoni részesedését.

 

A vállalkozás valós és tényleges működése igazolható:

 • ·a bejegyzését igazoló dokumentummal,
 • ·a rendszeres bevételt, illetve nyereséget igazoló közokirattal vagy adóhatósági igazolással, vagy
 • ·egyéb hitelt érdemlő módon.

 

A magyarországi megélhetést igazoló dokumentumok

 

A megélhetés akkor tekinthető igazoltnak, ha a kérelmező jogszerű jövedelme a beutazást megelőző 6 hónapban a havi nettó 3000 EUR összeget elérte vagy meghaladta.

Felhívjuk a figyelmet, hogy ezzel az összegű jövedelemmel a magyarországi tartózkodása ideje alatt mindvégig rendelkeznie kell.

 

A megfelelő jövedelmet az alábbi iratok valamelyikével igazolhatja:

 • ·az előző 6 hónapra vonatkozó bankszámlaforgalom kimutatás,
 • ·az előző 6 hónapra vonatkozó, rendszeres jövedelemről szóló munkáltatói vagy adóhatósági igazolás.

 

A magyarországi szálláshelyet igazoló dokumentumok

 

Önnek az alábbi iratok valamelyikével igazolnia kell, hogy lakhatásra alkalmas ingatlan tulajdonosa, vagy ilyen ingatlan használatára jogosult:

 • ·lakásbérleti szerződés,
 • ·szívességi lakáshasználatról szóló okirat,
 • ·az ingatlan tulajdonjogát igazoló okirat,
 • ·lefoglalt és kifizetett szálláshely meglétét igazoló okirat.

 

Az egészségbiztosítást igazoló dokumentumok

 

Önnek okirattal igazolnia kell, hogy az egészségügyi ellátások teljes körére biztosítottnak minősül, vagy az egészségügyi ellátás költségeit biztosítani képes.

Ennek lehetséges módjai:

 • ·társadalombiztosítás alapján biztosítottnak minősül,
 • ·nemzetközi szerződés vagy megállapodás alapján a magyar egészségbiztosítás szolgáltatásait igénybe veheti,
 • ·a megélhetését igazoló okiratok alapján egészségügyi ellátása költségeit biztosítani képes.

 

A kiutazás feltételeit igazoló dokumentumok

        

A kiutazás feltételei igazolhatók:

 • ·érvényes útlevéllel,
 • ·Ön rendelkezik érvényes menetjeggyel vagy annak összegével.

 

Egyéb szükséges dokumentumok

 

 • ·Csatolni kell egy darab igazolványképet.

 

Hosszabbítás esetén nem kell ismételten csatolnia a változatlan feltételekre vonatkozó okiratokat.

 

6)Az ügyintézés ideje

 

Az ügyintézési idő: 21 nap.

 

A kötelező mellékleteken kívül az OIF a tényállás tisztázása érdekében további okiratok benyújtására is felhívhatja, valamint egyéb eljárási cselekményt is foganatosíthat.

 

A hiánypótlási határidő és a különféle eljárási cselekmények lefolytatása az ügyintézési határidőbe nem számít bele.

 

Az eljáró hatóság az érdemi döntést a kérelem benyújtásától számított 30 napon belül hozza meg.

 

7)A tartózkodási engedély okmány átvétele

 

Ha a tartózkodási engedély kiadása iránti kérelmet külképviseleten terjesztette elő, és a regionális igazgatóság a tartózkodási engedély kiadása iránti kérelemnek helyt ad, egyidejűleg a tartózkodási engedély átvételére jogosító vízum kiadását is engedélyezi, és erről értesíti a magyar konzulátust.

A tartózkodási engedély átvételére jogosító vízumot a konzuli tisztviselő adja ki.

Felhívjuk a figyelmet, hogy tartózkodási engedély átvételére jogosító D vízum egyszeri beutazásra és 30 nap tartózkodásra jogosítja a kérelmezőt és 3 hónapig érvényes.

Felhívjuk továbbá a figyelmet, hogy amennyiben a tartózkodási engedély kiadásának engedélyezését követő 3 hónapon belül nem utazik be Magyarországra és az engedélyezett tartózkodását nem kezdi meg, az engedélyezett tartózkodási engedély érvénytelen, és a beutazásra és tartózkodásra való jogosultsága megszűnik.

 

A tartózkodási engedély okmány postai úton kerül kézbesítésre a kérelem formanyomtatványon megjelölt címre.

 

Felhívjuk a figyelmét, hogy az okmányt kizárólag akkor veheti át személyesen az OIF regionális igazgatóságán, ha igazolja, hogy nincs abban a helyzetben, hogy az okmányt a kézbesítésre megjelölt címen átvegye.

 

8)Meddig érvényes az engedély?

 

Az okmány érvényességi ideje legfeljebb 1 év, amely kizárólag ugyanezen célból, egy alkalommal hosszabbítható meg, de legfeljebb 1 évvel.

 

Felhívjuk a figyelmét, hogy a tartózkodási engedély meghosszabbítása kizárólag egy alkalommal kérhető, ugyanezen célból.

 

Felhívjuk a figyelmét továbbá, hogy a tartózkodási engedély érvényességi idejét úgy kell megállapítani, hogy a harmadik országbeli állampolgár úti okmánya az engedélyezett tartózkodás lejártakor még legalább 3 hónapig érvényes legyen.

 

9)Egyéb tudnivalók

 

 • ·Az engedély visszavonása

 

Felhívjuk a figyelmet, hogy az OIF a tartózkodási engedélyt visszavonja, ha a kérelmező magyarországi foglalkoztató részére, illetve érdekében végez munkát, vagy magyarországi vállalkozásban tulajdoni részesedést szerez.

 

 • ·Tartózkodási engedély kérelmezése más célból

 

A Fehér Kártya érvényessége alatt és annak lejártát követően más jogcímen tartózkodási engedély kiadása belföldön nem kérelmezhető.

 

 • ·Családegyesítés

 

A Fehér Kártyával rendelkező vagy azt kérelmező harmadik országbeli állampolgár családtagja családi együttélés céljából tartózkodási engedélyt nem kaphat.

Kivétel ez alól, ha a Fehér Kártyával rendelkező harmadik országbeli állampolgárnak Magyarország területén, a tartózkodási engedély hatálya alatt harmadik országbeli állampolgár gyermeke születik, ugyanis ez esetben a gyermek születésének bejelentését követően a gyermek családi együttélés céljából kiadott tartózkodási engedélyt kap.

 

 • ·Huzamos tartózkodási jogosultság

 

A Fehér Kártyával rendelkező harmadik országbeli állampolgár nemzeti tartózkodási kártyát nem kaphat.

 

 • ·Jogorvoslat

 

Az elutasító döntéssel szemben fellebbezésnek van helye, mely a közléstől számított 8 napon belül nyújtható be az elsőfokú döntést hozó hatóságnál, vagy a kérelmezés helye szerinti külképviseleten.

 

Felhívjuk a figyelmet, hogy a fellebbezés érdemi vizsgálat nélkül elutasításra kerül az alábbi esetekben:

-   a fellebbezés elkésett,

-   a fellebbezés nem a jogosulttól származik,

-   az ügyfél fellebbezésében olyan új tényre hivatkozik, amelyről a döntés meghozatala előtt tudomása volt,

-   a fellebbezést indoklás nélkül nyújtja be.

 

A bejelentési kötelezettségekről itt  tájékozódhat.

 

Utoljára frissítve:

Belügyi alapok
 • Belügyi alapok

   

  Az Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság által az Európai Unió Belügyi Alapok társfinanszírozásával megvalósított projektekről bővebben itt olvashat.

   

  logo mmia pici

   

   

Hirdetmények

Az Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság a 2005. november 1-jét követően indult eljárásokban hatósági döntéseit a jogszabályban meghatározott esetekben hirdetményi úton honlapján is közzéteszi. Amennyiben a lenti keresőbe beírt adatokkal nincs találat, kérem, kattintson a HIRDETMENY linkre és ismételje meg a keresést a megjelenő felületen.

HIRDETMENY

OIF logó nagyonnagyonkicsi

 

 

ORSZÁGOS IDEGENRENDÉSZETI FŐIGAZGATÓSÁG

OK