Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal

Tartalomjegyzék

TÁJÉKOZTATÓ

 

Az új idegenrendészeti jogszabály, a harmadik országbeli állampolgárok beutazására és tartózkodására vonatkozó általános szabályokról szóló 2023. évi XC. törvény hatályba lépésével kapcsolatos átmeneti szabályok

 

 

Az új idegenrendészeti jogszabály, a harmadik országbeli állampolgárok beutazására és tartózkodására vonatkozó általános szabályokról szóló 2023. évi XC. törvény (a továbbiakban: Btátv.) 2024.január 1-jei hatályba lépését megelőzően kiadott tartózkodásra jogosító engedélyek érvényességével, illetve a 2024. január 1-jét megelőzően benyújtott, de addig el nem bírált tartózkodásra jogosító engedély iránti kérelmekkel kapcsolatos fontosabb tudnivalók az alábbiakban olvashatók.

 

I.A tartózkodásra jogosító okmányok érvényessége

 

 • ·A 2024. január 1. napja előtt kiadott vízum, tartózkodási engedély, ideiglenes tartózkodásra jogosító igazolás, bevándorlási engedély, illetve letelepedési engedély, ideiglenes, nemzeti és EK letelepedési engedély és az úti okmány az érvényességi idején belül az abban foglaltak szerinti tartózkodásra jogosít.
 • ·Ha Önnek 2024. január 1. és 2024. február 29. között jár le a tartózkodási vagy letelepedési engedélye, annak érvényessége 2024. április 30-ig meghosszabbodik, tehát úgy kell tekinteni, mintha eredetileg is 2024. április 30-i érvényességi idővel lett volna kiállítva.

 

II.A 2024. január 1-jén érvényes engedéllyel rendelkezők Btátv. szerinti első kérelmének benyújtása

 

Ha Ön 2024. január 1-jén Magyarországon érvényes tartózkodási engedéllyel rendelkezett, az új idegenrendészeti jogszabály, a Btátv. szerinti jogcímek valamelyikén kérelmezheti a tartózkodási engedélye kiadását. A kérelem benyújtásakor a tartózkodási engedély kiadására vonatkozó eljárási díjat kell leróni.

Javasoljuk, hogy az egyes tartózkodási jogcímekről, azok feltételeiről tájékozódjon a honlapon, illetve az ügyfélszolgálatokon elhelyezett tájékoztatókból.

 

A kérelmet legkésőbb a tartózkodási engedély lejárta előtt 45 nappal nyújthatja be. Ez alól kivétel, ha a foglalkozási feltételek megváltozása miatt szükséges új tartózkodási engedély iránti kérelmet benyújtania.

 

Felhívjuk a figyelmét, hogy a tartózkodási engedély iránti kérelem késedelmes benyújtása okán igazolási kérelmet a tartózkodási engedély érvényességi idején túl előterjeszteni nem lehet.

 

Amennyiben Ön Magyarországon tartózkodik, a kérelmet kizárólag elektronikus úton, az Enter Hungary  felületen nyújthatja be.

 

A Btátv-ben meghatározott tartózkodási engedély okmány érvényességi időt úgy kell tekinteni, mintha az a Btátv. alapján 2024. január 1-jét követően benyújtott tartózkodási engedély kérelemmel kezdődne. Ez azt jelenti, hogy a Btátv-ben az adott tartózkodási cél esetén meghatározott maximális tartózkodási időbe nem fog beleszámítani az Ön eddigi tartózkodási ideje.

 

A fenti érvényességi idő számítása alól kivételt képeznek az alábbi tartózkodási engedélyek:

 • ·szezonális munkavállalás célú tartózkodási engedély,
 • ·vállalaton belüli áthelyezés célú tartózkodási engedély,
 • ·Fehér Kártya,
 • ·a gyakornoki tevékenység folytatása célú tartózkodási engedély,
 • ·az álláskeresési vagy vállalkozásindítási célú tartózkodási engedély,
 • ·az ideiglenes tartózkodási engedély,
 • ·az önkéntes tevékenység folytatása célú tartózkodási engedély,
 • ·a mobilitási igazolás,
 • ·mobilitási tartózkodási engedély.

 

Ha ugyanis Ön a felsorolt tartózkodási engedélyek valamelyikével rendelkezik, a hatóság figyelembe fogja venni a korábbi engedélye(i) által eddig biztosított tartózkodási időt is. A kérelme ezért csak akkor engedélyezhető, ha a Btátv. által kiadandó tartózkodásra jogosító okmány érvényességi idejét nem haladja meg az Ön magyarországi tartózkodásának összidőtartama, a korábbi tartózkodásra jogosító engedélyeire figyelemmel.

 

III.Mi a teendőm, ha a tartózkodási engedélyem érvényességi ideje 2024. március 1 és április 1. között jár le?

 

Ha az Ön tartózkodási engedélye 2024. március 1 és április 1. között jár le, a tartózkodási engedély kiadása iránti kérelmet legkésőbb a tartózkodási engedély érvényességi idejének utolsó napján kell benyújtania.

 

IV.Mi a teendőm, ha 2024. január 1-jén olyan célból kiadott tartózkodási engedéllyel rendelkezem, amely cél a Btátv-ben nem szerepel, és továbbra is szeretnék Magyarországon tartózkodni?

 

Ebben az esetben Önnek meg kell győződnie arról, hogy az a tevékenység, amely miatt Ön Magyarországon tartózkodik, megfelel-e a Btátv. által szabályozott valamelyik tartózkodási célnak.

 

a)Ha Ön jövedelemszerzés célú tartózkodási engedéllyel rendelkezik, vendég-önfoglalkoztatás céljából kérelmezheti a tartózkodási engedély kiadását.

 

b)Ha Ön munkavállalás célú tartózkodási engedéllyel rendelkezik, a Btátv. szerinti munkavégzésre jogosító alábbi jogcímeken kérheti a tartózkodási engedély kiadását:

 

Ezek közül Önnek azt kell kérelmeznie, amelyik típusú engedélyre vonatkozó feltételek az Ön foglalkoztatása, illetve az Ön állampolgársága alapján fennállnak. Az egyes célok feltételeiről az adott típusú engedély nevére kattintva tájékozódhat.

 

c)Ha a Btátv.-ben szabályozott tartózkodási célok egyike sem felel meg az Ön magyarországi tevékenységének, csak akkor kérelmezheti tartózkodási engedély kiadását, ha az Ön magyarországi tartózkodásához nemzeti érdek fűződik.

Nemzeti érdek lehet: Magyarország gazdasági, nemzetpolitikai, tudományos, kulturális és sport érdeke. A nemzeti érdek fennállását okirattal igazolnia kell.

Amennyiben ez az Ön esetében fennáll, nemzeti érdekből kiállított tartózkodási engedély iránti kérelem kiadása iránti kérelmet terjeszthet elő, melyről részletesen itt olvashat.

Felhívjuk a figyelmét, hogy az eljárás során a nemzetpolitikai érdek fennállása tekintetében a nemzetpolitikáért felelős miniszter ad szakhatósági állásfoglalást. Magyarország gazdasági, tudományos, kulturális és sport érdekének fennállása tekintetében pedig a Kormány határozatában kijelölt Testület ad véleményt, mely azonban a döntést hozó idegenrendészetért és menekültügyért felelős minisztert nem köti.

Felhívjuk a figyelmét továbbá, hogy az ügyben egyéni körülmények mérlegelésére nincs lehetőség.

 

d)Amennyiben az Ön magyarországi tartózkodása a Btátv-ben szabályozott tartózkodási célok egyikének sem felel meg, és nemzeti érdek sem áll fenn az Ön esetében, akkor nincs lehetőség tartózkodási engedély kiadására, és legkésőbb a tartózkodási engedélye lejáratának napján el kell hagynia Magyarországot.

 

V.Mi a teendőm, ha 2024. január 1-jén érvényes családi együttélés céljából tartózkodási engedéllyel rendelkezem, ha 2024. január 1-jén folyamatban van a családi együttélés célú tartózkodási engedély iránti kérelmem, vagy ha 2024. január 1-jét követően szeretnék családi együttélés céljából csatlakozni Magyarországon tartózkodási engedéllyel rendelkező családtagomhoz?

 

a)Ha Ön 2024. január 1-jén érvényes családi együttélés biztosítása célú tartózkodási engedéllyel rendelkezik, vagy 2024. január 1-jén családi együttélés biztosítása célú tartózkodási engedély iránti kérelme alapján az idegenrendészeti eljárás folyamatban van és az engedélyt 2024. március 1. után kapja meg, a Btátv. szerinti családi együttélés biztosítása célú tartózkodásra vonatkozó jogok illetik meg és kötelezettségek terhelik.

A családi együttélés biztosítása célú tartózkodási engedélye abban az esetben is meghosszabbítható, ha a Btátv. szerint az Ön családtagja – akivel Magyarországon továbbra is együtt szeretne tartózkodni – olyan célból rendelkezik tartózkodási engedéllyel, amelyre hivatkozással a Btátv. szerint nincs lehetőség családi együttélés célú tartózkodási engedély kérelmezésére. Ez esetben tartózkodási engedély meghosszabbítása iránti kérelmet kell benyújtania, és a hosszabbításra irányadó eljárási díjat[n10]  kell leróni.

Ebben az esetben azonban Önnek nyilatkoznia kell arról – kiskorú esetén a törvényes képviselője útján, hogy amennyiben az Ön családtagjának a tartózkodási engedélye érvénytelenné válik, akkor Ön az érvénytelenné válást követő 8 napon belül az Európai Unió tagállamainak és más schengeni államok területéről önkéntesen távozik.

 

b)Ha Ön 2024. január 1-jét követően szeretne családi együttélés biztosítása céljából csatlakozni olyan családtagjához, aki az előző idegenrendészeti jogszabály, a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény (a továbbiakban: Harmtv.) szerint kiadott tartózkodási engedéllyel rendelkezik, akkor a családi együttélés biztosítása céljából a tartózkodási engedélyt 2024. január 1. után is a Harmtv. szerint kell kiadni, és arra a Harmtv. szabályait kell alkalmazni.

Ha Ön erre alapozva kap családi együttélés biztosítása céljából kiadott tartózkodási engedélyt, a Btátv. szerinti családi együttélés biztosítása célú tartózkodásra vonatkozó jogok illetik meg és kötelezettségek terhelik. A családi együttélés biztosítása célú tartózkodási engedélye abban az esetben is meghosszabbítható, ha a Btátv. szerint az Ön családtagja – akivel Magyarországon továbbra is együtt szeretne tartózkodni – olyan célból rendelkezik tartózkodási engedéllyel, amelyre hivatkozással a Btátv. szerint nincs lehetőség családi együttélés célú tartózkodási engedély kérelmezésére.

Ebben az esetben Önnek nyilatkoznia kell arról – kiskorú esetén a törvényes képviselője útján, hogy amennyiben az Ön családtagjának a tartózkodási engedélye érvénytelenné válik, akkor Ön az érvénytelenné válást követő 8 napon belül az Európai Unió tagállamainak és más schengeni államok területéről önkéntesen távozik.

 

VI.A 2024. január 1. előtt benyújtott, és még el nem bírált vízum és tartózkodási engedély iránti kérelmek?

 

A 2024. január 1. előtt benyújtott, véglegesen el nem bírált vízum és tartózkodási engedély iránti kérelemmel kapcsolatos eljárásban a Harmtv., a megismételt eljárásban pedig az új idegenrendészeti törvény, a Btátv. rendelkezéseit kell alkalmazni.

 

VII.A 2024. január 1. előtt benyújtott, és még el nem bírált letelepedési engedély iránti kérelmek, valamint az ezt követően benyújtott pótlás és csere iránti kérelmek elbírálása

 

A 2024. január 1. előtt benyújtott, véglegesen el nem bírált nemzeti letelepedési engedélyre vagy EK letelepedési engedélyre vonatkozó eljárásban, vagy megismételt eljárásban a Harmtv. és a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi I. törvény (Szmtv.) rendelkezéseit kell alkalmazni.

 

A 2024. január 1-jén folyamatban lévő ideiglenes, nemzeti és EK letelepedési engedély kiadására és hosszabbítására irányuló kérelem engedélyezése esetén ideiglenes, nemzeti és EU tartózkodási kártya okmányt kell kiadni.

 

A 2024. január 1-jét követően benyújtott ideiglenes, nemzeti és EK letelepedési engedély okmány pótlása és cseréje esetén ideiglenes, nemzeti és EU tartózkodási kártya okmányt kell kiadni.

 

VIII.A 2024. január 1. előtt benyújtott, és még el nem bírált hontalansági kérelmek elbírálása

 

A 2024. január 1. előtt benyújtott, véglegesen el nem bírált hontalanság megállapítására irányuló eljárásra vagy megismételt eljárásra a Harmtv. rendelkezéseit kell alkalmazni.

 

 
Utoljára frissítve:

Belügyi alapok
 • Belügyi alapok

   

  Az Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság által az Európai Unió Belügyi Alapok társfinanszírozásával megvalósított projektekről bővebben itt olvashat.

   

  logo mmia pici

   

   

Hirdetmények

Az Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság a 2005. november 1-jét követően indult eljárásokban hatósági döntéseit a jogszabályban meghatározott esetekben hirdetményi úton honlapján is közzéteszi. Amennyiben a lenti keresőbe beírt adatokkal nincs találat, kérem, kattintson a HIRDETMENY linkre és ismételje meg a keresést a megjelenő felületen.

HIRDETMENY

OIF logó nagyonnagyonkicsi

 

 

ORSZÁGOS IDEGENRENDÉSZETI FŐIGAZGATÓSÁG

OK